Plan opvang vluchtelingen aan de Talmaweg blijkt nog niet definitief

BARENDRECHT – April vorig jaar maakte de gemeente Barendrecht bekend dat Villex het plan had om kamers in het leegstaande pand aan de Talmaweg 107 te gaan verhuren. “Nu Villex (vastgoed beheerder en ontwikkelaar) de nieuwe eigenaar is van de Talmaweg 107, kan zij haar plannen voor tijdelijke bewoning tot maximaal 5 jaar verder uitwerken“, aldus de gemeente.

Bewoners zijn geinformeerd over de ontwikkelingen die de komende tijd gaan plaatsvinden. Het pand moet huisvesting gaan bieden aan maximaal 6 statushouders (asielzoeker met een verblijfsvergunning) en 6 Barendrechtse starters. Gemeente Barendrecht: “Via een buddysysteem helpen zij elkaar. Buddy’s kunnen helpen met bijvoorbeeld de Nederlandse taal, of bij het begrijpen van voor ons hele normale gewoontes. Dit maakt de integratie makkelijker.

Kledingbank UnieK

Naast huisvesting is er een plan om Kledingbank UnieK ruimte te bieden in de loods naast het pand. De kledingbank is hierover nog in gesprek met Villex, maar de gemeente heeft aangegeven mogelijkheden te zien: “maar wij stellen mede naar aanleiding van reacties uit de buurt wel voorwaarden.

Zo zouden er afspraken moeten worden gemaakt over de inlevertijden van kleding, speelgoed en fietsen bij Kledingbank UnieK. Zorgen van buurtbewoners hierover hebben ertoe geleid dat de gemeente hierover voorwaarden heeft opgenomen in de vergunning aan de kledingbank. Problemen met (extra) autoverkeer lijkt te gemeente niet te verwachten: “De aantrekkende werking van autoverkeer is echter zeer beperkt, omdat de kledingbank slechts enkele dagdelen open is en de klanten geen geld hebben voor een auto.

De gemeente geeft nadrukkelijk aan dat de kledingbank nog niet definitief is (er wordt nog gewerkt aan de financiering), maar “de gemeente wil de ruimtelijke procedure al wel doorlopen hebben om onnodig tijdverlies te voorkomen als de financiering rond is.

Procedure

De gemeente is voornemens op 23 februari 2017 een tijdelijke ontheffing te verstrekken voor wonen en de kledingbank aan Villex voor de Talmaweg 107. Dit besluit staat 6 weken open voor bezwaar. Dat betekent dat Villex op zich een vergunning heeft en haar deuren mag openen. U kunt echter wel bezwaar aantekenen. Gemeente Barendrecht: “Wij hopen echter dat u bij vragen, onduidelijkheden en dergelijke eerst bij Villex of de gemeente aanklopt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »