Armoede bestrijding: Concrete plannen voor "Kledingbank UnieK" in Barendrecht

BARENDRECHT – Er zijn concrete plannen voor een kledingbank in Barendrecht. Niko Pjetri en Ariane Verdoorn zijn de initiatiefneemsters van ‘Kledingbank UnieK’ in Barendrecht. Ze hebben beiden 3 jaar bestuurlijke en uitvoerende ervaring als vrijwilliger bij de kledingbank en foodcompany in Ridderkerk. “Het zou mooi zijn als de winkel in Barendrecht de interne look van een modezaak inclusief paskamers kan krijgen. Het moet plezierig zijn om bij UnieK te winkelen. De winkel is tenminste 3 dagen per week geopend.”, zo stellen de initiatiefnemers.

De kledingbank moet een punt worden waar mensen terecht kunnen die minder geld te besteden hebben aan kleding, speelgoed en zelfs een fiets. Ariane: “De plannen zijn heel concreet. Er is bij de notaris al een akte opgesteld en de stichting staat ingeschreven bij de KvK. Ook is er al een rekeningnummer geopend bij de Rabobank. Een ANBI(algemeen nut beoogde instelling) is aangevraagd bij de belastingdienst.

Locatie

Het grootste probleem waar het initiatief momenteel tegenaan loopt is een passende locatie. De commerciĆ«le huurprijzen blijken hierbij een drempel. Ariane: “De huur moet door middel van subsidie en of sponsoring bijeen gebracht worden. Op dit moment wordt er contact gelegd met de instanties om te bezien of wij in aanmerking kunnen komen voor subsidie.” Een groot aantal locaties werd de afgelopen maanden al onderzocht: de oude kaaswinkel aan de Dorpsstraat, winkelpanden in het centrum, een leegstaand pand aan het Achterom, de tijdelijke verkooplocatie van Het Kruispunt aan het Onderlangs, een pand aan het Muziekplein en een leegstaande ruimte aan de Gouwe. Het gaat “bij voorkeur om een ruimte met een grote opslagcapaciteit voor het sorteren van de kleding, het opslaan van de kleding (zomerwinter kleding en voorraad), het klaarmaken van de verjaardagsdozen en het repareren van de fietsen. Daarbij zal er ook een kledingcontainer moeten komen voor het inzamelen van kleding.

Ruimtes onderzoeken

Nog steeds in onderzoek of afwachting zijn een tweetal locaties in Barendrecht. Buiten dit zijn er misschien opties vanuit de gemeente die nog niet genoemd kunnen worden“, aldus de initiatiefneemster. Naast deze ondersteunende hulp van de gemeente zetten ze ook in op subsidie van de gemeente om de kledingbank te kunnen starten:

Kleding, speelgoed en fietsen

De kledingbank zal in hoofdlijnen voorzien in 3 middelen: kleding, speelgoed en fietsen. Deze spullen kunnen worden gedoneerd door particulieren en bedrijven. “Het streven is dat de aangeboden kleding ongeveer 50% nieuw en 50% gebruikt is, maar niet van nieuw te onderscheiden. Getracht wordt om met kleding-en schoenenzaken in de eigen regio een relatie op te bouwen, zodat restpartijen aan Uniek worden geschonken.

Het speelgoed zal worden gebruikt om ‘verjaarsdagsdozen’ samen te stellen voor de verjaardag van kinderen (0 t/m 12) binnen de doelgroep gezinnen. De organisatie moet op den duur gaan bestaan uit 3 bestuursleden, die ieder eindverantwoordelijk zijn voor de 3 gebieden (kleding, verjaardagstassen en fietsen). Het sorteren van goederen, repareren van fietsen en uitgeven van spullen zal worden gedaan door vrijwilligers uit Barendrecht. “De bestuursleden hebben hier ook nog een actieve taak in.” De contacten om samen te gaan werken zijn ook al opgezet: “Op dit moment zijn er al overleggen tussen de Voedselbank, Kijk op Welzijn, Present, Opnieuw & Co en de Kledingbeurs. Ook met een tweetal plaatselijke ondernemers is al overleg.

De fiets biedt ondersteuning om het sociale en maatschappelijke leven soepel door te laten ‘rollen’: “Ook in een goede ontwikkeling en een maatschappelijk leven horen fietsen. Kinderen moeten naar school kunnen en volwassenen moeten zich kunnen verplaatsen naar een winkel, dokter of naar vriend en/of familie.

Steun

De initiatiefneemsters zijn al langere tijd aan het werk om het plan op poten te zetten en zijn daarbij ook tegen enkele obstakels aangelopen. Mede hierom heeft de SGP/CU fractie het college gevraagd om het initiatief van de Kledingbank waar mogelijk te ondersteunen. Hieruit blijkt dat het college(*) de plannen voor een Kledingbank steunt: “Het initiatief van kledingbank UnieK past in het beleid van de gemeente en zal in een behoefte voorzien. (…) Het college van Barendrecht wil graag dat iedereen mee kan doen en draagt het initiatief een warm hart toe

Er wordt actief meegedacht bij het vinden van een locatie, waarbij de netwerken van de gemeente worden gebruikt. Ook wordt er meegedacht bij het opstellen van een plan en de mogelijkheden van het genereren van inkomsten en/of het aanvragen van subsidie. (…) De rol van de gemeente is die van verbinder, faciliteren en het ondersteunen als daar om wordt gevraagd.“, aldus wethouder van der Linden namens het (inmiddels demissionaire) college.

Voor wie is UnieK bedoeld?

UnieK zet zich in voor de volgende doelgroepen: (1) mensen met een bijstandsuitkering, (2) mensen die op 110% vd bijstandsuitkering zitten (laag inkomen), (3) mensen met een WWB of Wajonguitkering en (4) mensen die plotseling in nood komen (bijv. ontslag, gedwongen verkoop of tienermoeders).

Foto: Niko Pjetri en Ariane Verdoorn met rechts bovenin het logo van Stichting UnieKBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »