Inbreker (17) IJmeer aangehouden na vlucht via sloot

BARENDRECHT – De rechter heeft een man veroordeeld voor zijn aandeel bij een diefstal uit een woning op 13 maart 2017 in Barendrecht. Op deze dag rukte de politie uit voor een melding van een woninginbraak aan het IJmeer. De politie zette een grote zoekactie op en wist daardoor één man aan te houden, de andere verdachte werd niet meer aangetroffen.

De veroordeelde man bleek twee dagen voor de inbraak al te zijn veroordeeld voor een andere misdaad. “De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal in vereniging uit een woning, terwijl de verdachte net twee dagen daarvoor was veroordeeld door het gerechtshof in Den Haag“, aldus de rechter. Hij heeft een taakstraf van 120 uur gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna 3 maanden.

Laptop weggenomen

De rechter acht het bewezen dat de man, in samenwerking met een andere verdachte, een laptop uit de woning heeft gestolen. Zelf zegt de man dat er een ander plan achter zat: “De verdachte heeft verklaard dat hij samen met een medeverdachte in de woning is geweest met het doel het op een inbraak te laten lijken en dat hij een laptop heeft meegenomen uit de woning nadat zijn medeverdachte hem deze had aangereikt. De bewoners zouden aangifte doen, de schade claimen bij de verzekeraar en de verdachten zouden daarna de weggenomen goederen teruggeven en meedelen in de opbrengst.

De rechtbank ziet geen aanknopingspunten om dit verhaal te geloven, de man heeft dit ook niet aannemelijk kunnen maken. Tevens heeft hij ook de naam van de medeverdachte niet genoemd.

Geen woninginbraak

De diefstal kan ‘niet zonder twijfel’ worden aangemerkt als woninginbraak. De rechter: “Bewezen is dat de verdachte een diefstal in vereniging heeft gepleegd. Gelet op de verklaring van de aangeefster en de overige bevindingen in het dossier kan niet zonder twijfel worden vastgesteld dat de woning is betreden door middel van braak, verbreking of gebruik van een valse sleutel. De verdachte zal daar partieel van worden vrijgesproken.” Het blijft daardoor bij ‘wederrechtelijke toe-eigening ‘ van een HP laptop.

Eigen gewin

Diefstallen, en zeker ook diefstallen uit woningen, zijn buitengewoon ergerlijke feiten, die niet alleen overlast en financiële schade met zich mee brengen, maar ook gevoelens van angst en onveiligheid bij de slachtoffers en de maatschappij in het algemeen veroorzaken. De verdachte heeft zich van deze mogelijke gevolgen kennelijk geen rekenschap gegeven en slechts oog gehad voor zijn eigen gewin“, aldus de rechter.

Bewuste keuzes

Uit het strafblad van de man blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. Ook merkt de rechter op dat de man op 15 maart 2017, 5 dagen na de diefstal, een baan heeft gevonden: “Sinds het vinden van die baan en mogelijk ook sinds zijn aanhouding voor het onderhavige feit in maart 2017 lijkt de verdachte bewuste keuzes te maken met betrekking tot sociale contacten en vraagt hij de reclassering ook nadrukkelijk om advies in het omgaan met sociale contacten“, zo stelt de rechter. Dit wordt meegenomen door de rechter in het bepalen van de straf.

Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf

Gezien de ernst van het feit kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf.” De rechtbank heeft echter afgezien van het opleggen van een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan het reeds ondergane voorarrest, omdat de verdachte zich in het jaar sinds het strafbare feit positief heeft ontwikkeld. In plaats daarvan is een taakstraf opgelegd en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf: 90 dagen gevangenis waarvan 87 voorwaardelijk en 120 uur taakstraf. De man heeft een proeftijd van 2 jaar opgelegd gekregen voor de gevangenisstraf.

Artikelfoto: De man is aangehouden door de politie en vastgezet in een politiebusje; agenten zoeken naar de andere verdachten.

« | »