Nieuw centrum Barendrecht: Uitbreiding winkels, sloop woningen en meer parkeerplaatsen (Centrum Barendrecht)

BARENDRECHT – Bij de vaststelling van de Centrumaanpak in februari 2015 gaf het college aan de mogelijkheden voor de invoering van baatbelasting te laten onderzoeken. De opbrengst hiervan zou benut worden voor financiering van verbeteringen die de gemeente treft in de buitenruimte van het Barendrechtse centrum.

Onderzoek door een adviesbureau wijst echter (op basis van jurisprudentie) uit dat de invoering van baatbelasting geen haalbare optie is. Met de opbrengst van deze belasting was de gemeente van plan om te investeren in de buitenruimte van het centrum. Het idee daarbij is dat alle vastgoedeigenaren in het centrum hiervan profiteren en daar dus ook aan mee moet betalen. Wethouder Van der Linden over de juridische kant van baatbelasting: “De mogelijkheden voor toepassing zijn te klein, het risico op rechtszaken te groot en de mogelijke  opbrengsten zijn te beperkt, zodat de kosten van invoering niet opwegen tegen de baten.

Teleurstelling

De uitkomst van het onderzoek is een teleurstelling voor het college, aldus wethouder Van der Linden (financiën). “Baatbelasting had een bijdrage kunnen leveren aan het dekken van de kosten voor de Centrumaanpak. Juist eigenaren van panden die niet (willen) investeren in hun pand, maar wel meeliften op de gebiedsverbetering kunnen op deze manier meebetalen aan het centrum. Helaas blijkt dat bij aantasting van de waarde van een pand wel recht is op planschade, maar dat baatbelasting bij gebiedsverbetering geen haalbare kaart is.

Dekking

De financiële verkenning voor de Centrumaanpak toonde in februari 2015 nog een tekort van 1,3 miljoen euro. Inmiddels is daar circa 0,3 miljoen vanaf omdat er meer inzicht is gekregen in kosten en opbrengsten en resultaten zijn geboekt. Opbrengsten kwamen onder andere uit de verkoop van de oude brandweerkazerne en grond in het centrum.

Van der Linden: “Het restant moeten we zien te dekken door mogelijke gronduitgiftes, instelling van een parkeerfonds en het verkrijgen van subsidies. Het college heeft er overigens alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Van der Linden is overigens wel blij met de voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) tot en met 2019. Aan de BIZ betaalt iedere ondernemer uit het centrum verplicht een bijdrage voor bijvoorbeeld de financiering van gezamenlijke evenementen, verlichting en marketing. Met de invoering van baatbelasting had de wethouder graag gezien dat ook de eigenaren van panden in het centrum een bijdrage zouden leveren.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »