BARENDRECHT – Gisteravond (Dinsdag 24 juni 2014) is een motie van EVB, VVD en D66 aangenomen om de raad uiterlijk dit najaar de resultaten van een extern onderzoek te presenteren. Dit onderzoek was reeds afgesproken bij de coalitievorming. De exacte datum waarop de resultaten bekend moeten zijn is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan. De motie werd gesteund door het CDA.

De raad heeft verder kennis genomen van de ontwerp-begroting voor 2015 en de meerjarenbegroting 2016- 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard.

Jaarrekening 2013

De raad stelde dinsdagavond de jaarstukken 2013 vast. Jaarlijks moet de gemeenteraad de rekening van werkelijke uitgaven en inkomsten over het afgelopen jaar (2013) vaststellen. Over 2013 is er een positief resultaat van  €3.621.782,00. Hiervan wordt  €500.000 gestort in een bestemmingsreserve rotonde Leedeweg/Middeldijk. Een bedrag van €828.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve Zuidpolder. Dit laatste is het gevolg van een door EVB, VVD en D66 ingediend en aangenomen amendement, gesteund door de overige fracties. De rest van het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente.

Begroting GR BAR 2015

De begroting 2015 van de GR BAR is goedgekeurd door de raad. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ambtelijke organisaties van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Wel is unaniem een wijziging (amendement) doorgevoerd: het algemeen bestuur van de GR BAR is verzocht een nadere toelichting te geven over de te behalen efficiency taakstelling van 6,2 miljoen.

Diverse begrotingen gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad van Barendrecht is gisteravond (Dinsdag 24 juni 2014) akkoord gegaan met diverse begrotingen voor 2015. Het ging hier om diverse begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, zoals GGD, DCMR, SVHW, Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »