VVD laatste afvaller voor coalitie met EVB vanwege afvalbeleid, alsnog niet-EVB wethouder via sollicitatieprocedure

BARENDRECHT – Vanavond (Maandag 28 maart 2022) presenteert coalitie-verkenner Dirk Vermaat (EVB) de resultaten van de verkennende gesprekken afgelopen week met alle gekozen politieke partijen in Barendrecht: EVB zelf en daarnaast de SGP/ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Deze laatste liet vorige week zelf al weten dat een coalitie met EVB er niet in zit.

Echt voor Barendrecht (EVB) behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 20 van de 29 zetels, maar gaf aan op zoek te willen gaan naar minstens één partij om samen een coalitie mee te vormen. Deze partij had dan ook een wethouder mogen leveren.

Volg het debat hier live (start om 20:00 uur)

10 punten plan

Vermaat schrijft in het verslag over de verkenning: “Ik heb met alle partijen, dus EVB, SGP/CU, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 gesproken. Het waren open gesprekken die in een prettige sfeer zijn verlopen. De gesprekken zijn audio opgenomen en vervolgens verwerkt in verslagen.” De EVB was op zoek naar een partij die minstens volledig zou instemmen met het ‘tien punten plan’ van EVB: De 10 belangrijkste punten van de partij uit de verkiezingscampagne, o.a. op het gebied van veiligheid, buitenruimte, windmolen beleid, meer jongerenwoningen en gratis OV voor AOW-gerechtigden.

De verkenner brengt een advies uit aan de raad over hoe het proces nu verder kan gaan.

Afvallers

In 2 fasen zijn alle partijen langs het verkiezingsprogramma van de EVB ‘gelegd’ en vielen de eerste 3 af:

  • SGP/CU is afgevallen omdat EVB zondagopenstelling van het afvalaanbiedstation in het verkiezingsprogramma heeft staan, SGP/CU wil geen uitbreiding van de zondagopenstelling.
  • “GroenLinks wil niet en valt dus af.”, aldus verkenner Vermaat
  • Het CDA plaatst zoveel aantekeningen bij het tienpuntenplan van EVB dat het risico dat hier fricties ontstaan zo groot is dat deze optie niet reëel is. Daarmee komt het CDA als mogelijke coalitiepartner voor EVB te vervallen.

Hierdoor bleven VVD, D66 en PvdA over. Vorige week woensdag maakten D66 en de PvdA echter bij de verkenner bekend dat ze -na overleg met hun achterban- geen deel willen nemen aan het college van B&W en daarmee dus geen wethouder zouden leveren. De partijen wilden desondanks wel samenwerken in een coalitie.

Alleen VVD voldoet (maar toch niet)

Op basis van de eerder door EVB gestelde voorwaarden (waaronder: coalitiepartij levert naast EVB een eigen wethouder) zijn D66 en de PvdA afgevallen, zo concludeert de verkenner. Daarmee bleef alleen de VVD over: Een probleem voor EVB, want het was afgelopen jaren VVD-wethouder Schaap die het afvalbeleid heeft ingevoerd waar EVB tegen was. Vermaat schrijft hierover in het verslag: “De lijsttrekker van de VVD is de portefeuillehouder en bestuurlijk uitvoerder geweest van de voor afvalbeleid belangrijke besluiten waartegen de EVB oppositie heeft gevoerd. Daarom heeft de VVD, meer dan andere partijen, de verkiezing verloren. Dat signaal moet politiek vertaald worden. In dat licht bezien is een coalitie tussen EVB en VVD op dit moment niet reëel.

Alsnog niet-EVB wethouder voor Sociaal Domein

Verkenner Dirk Vermaat: “Een coalitie tussen EVB en één van de andere partijen is op basis van het door EVB het gestelde kader en de door mij gehouden gesprekken en gemaakte analyse niet mogelijk.” Het voorstel is daarom om EVB 3 wethouders te laten leveren, maar hier een niet-EVB/niet partijgebonden wethouder bij te zoeken. Vermaat:

In de besprekingen met EVB is naar voren gekomen dat het belangrijkste punt is dat zij een wethouder willen hebben van buiten de EVB die zich richt op het Sociale domein, zoals o.a. de WMO. EVB wil daar, zoals alle partijen dat willen, een raadsakkoord over afsluiten. EVB wil, kort samengevat, een vakvrouw of -man die partijen kan verbinden. Die vrouw/man kan gevonden worden buiten de politiek in Barendrecht. Er zijn ongetwijfeld mensen die geen lid zijn van EVB en die de competenties hebben om die portefeuille te beheren. Een wethouder met een uitdagende opdracht, nl. het smeden van een raadsakkoord op het gebied van het sociale domein dat naar mijn inzicht toe is aan een bestuurlijke oppepper.

Vermaat adviseert om een sollicitatiecommissie in te stellen om deze wethouder te vinden. De partijen gaan hierover hun visie delen in het debat.

Duidingsdebat

De partijen gaan vanaf 20:00 uur in debat over de uitkomst van de verkennende gesprekken. Volg het debat hier live:

Updates:

  • 20:04 uur: Van der Linden (EVB) geeft aan niet direct de conclusie van de verkenner te delen om een externe wethouder aan te trekken. Hij wil kijken of er toch kan worden samengewerkt met andere partijen.
  • 20:50 uur: EVB benadrukt nogmaals dat de mening van EVB als partij kan verschillen van het advies van de verkenner. Dit kan verwarring wekken, omdat verkenner Dirk Vermaat ook EVB- lid, raadslid en voormalig wethouder is.
  • 21:02 uur: EVB over de adviespunten van de verkenners: 3 wethouders leveren zijn ze het mee eens, op zoek naar niet-EVB wethouder dmv sollicitatieprocedure ook, maar wel handreiking naar partijen die zeggen: ‘We willen toch wel mee doen’, als daar iets veranderdt, kan dat het sollicitatieproces eventueel weer doen veranderen.
  • 21:04 uur: Lennart van der Linden geeft aan dat ze inmiddels 2 eigen wethouders op het oog hebben, wordt nog gezocht naar een derde (de drie vanuit de eigen partij).
  • 21:06 uur: Burgemeester geeft aan dat het proces van screenen van wethouders (de 2 vanuit EVB) momenteel gaande is. Was een eerdere wens vanuit de raad.

Artikelfoto: Lennart van der Linden, EVB (links) en lijsttrekker/wethouder Cees Schaap samen met verkenner Dirk Vermaat (rechts)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »