BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar, toezicht, handhaving

BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht heeft eerder deze maand in meerderheid een motie aangenomen om het bestaande lachgasverbod in Barendrecht aan te scherpen zodra dit mogelijk is (motie “Verbod openlijk drugsverbruik (o.a. lachgas)“, pdf) . De motie werd ingebracht door het CDA en de SGP/ChristenUnie, de gemeenteraad ging begin 2020 ook al akkoord met een soortgelijke motie.

Naast de indieners stemden D66, PvdA, D66, ‘Fractie Winnie Hofland’ en GroenLinks in met de motie. Alleen ‘Echt voor Barendrecht’ stemde tegen. De partij gaf aan het voorstel eerst nog te willen bespreken in een commissievergadering. Snelheid mag niet boven zorgvuldigheid gaan, zo stelde de woordvoerder namens de partij.

Lachgasverbod 2.0

Op basis van de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het gebruik van lachgas al verboden in Barendrecht “indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.” Deze regel is door de gemeente zelf opgesteld en opgenomen in de Barendrechtse APV.

In de APV staan regels op gemeentelijk niveau, deze kunnen per gemeente verschillen. Toch doen gemeenten hun best om de APV zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zodat handhaving (juridisch) makkelijker is. De aangenomen motie verzoekt het college met een voorstel te komen om de APV aan te passen naar het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zodra de definitieve tekst hiervan beschikbaar is, wordt deze behandeld in een commissievergadering en kunnen de partijen alsnog afzien van de keuze tot aanscherping.

Handhaving

Het lachgasverbod blijft, maar krijgt een juridisch sterkere basis voor handhaving. Zo hoeft iemand niet op heterdaad betrapt te worden op het innemen van lachgas, maar kan het bezit ervan (of hulpmiddelen zoals tanks/ballonnetjes) ook al een reden zijn om tot handhaving over te gaan als dit overlast veroorzaakt.

Met de nieuwe regel zou een tekortkoming van de huidige APV regel worden opgelost: “Gebruik is niet te meten en het is lastig achteraf te bewijzen dat iemand iets gebruikt heeft, zelfs als er een ballon en/of tank wordt aangetroffen“, aldus burgemeester van Belzen, die ook nog een andere oplossing ziet: “Een algeheel landelijk verbod zou de situatie wel een stuk gemakkelijker en duidelijker maken.

Artikelfoto: Archieffoto van een handhaver in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »