EVB: "Kies voor Kwaliteit, kies Echt voor Barendrecht"

BARENDRECHT — [Video] Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? De komende week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: Echt voor Barendrecht (EVB). Bekijk hier de video met de lijsttrekker Lennart van der Linden.

Bekijk hier (in de loop van de week) alle artikels en video’s van de politieke partijen.


EVB aan het woord

Lennart van der Linden namens Echt voor Barendrecht (EVB):

Wat wil EVB de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

Geen vastgeroeste meningen, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Klare taal, het nakomen van beloftes, direct contact met en openstaan voor de mening van inwoners, zijn belangrijke uitgangspunten voor EVB. Het gaat EVB niet om het “politieke spel”, maar om de resultaten.

Barendrecht is een gemeente met veel kwaliteit. Goede voorzieningen, mooie buitenruimte. Die willen we behouden en verbeteren. Dat gaat niet vanzelf. De handen moeten uit de mouwen. EVB wil mensen in de gemeenteraad die midden in de samenleving staan. En die de energie hebben om het beste uit Barendrecht te halen!

Tenslotte vindt EVB het belangrijk dat er wat te kiezen is op 21 maart 2018. Daarom presenteren we een duidelijk en onderscheidend verkiezingsprogramma. Geen dikke boekwerken die nauwelijks te lezen zijn, maar met als hoofdinzet een 10-puntenplan. Tien concrete plannen, waarvoor EVB zich in 2018-2022 hard zal maken. En waar inwoners ons op af kunnen rekenen!

Hoe zorgt EVB dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

EVB zorgt dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft, door altijd kwaliteit voorop te stellen, bij gemeentelijke plannen. EVB: zet kwaliteit op één. Zie hiervoor onze 10 speerpunten.

Verder is het belangrijk dat de politiek goed voeling houdt met de wijken en buurten in Barendrecht en EVB doet dat bij uitstek, doordat wij de afgelopen periode (twee)wekelijks een wijk bezoeken met al onze vrijwilligers. We bellen bij iedereen aan, vragen naar de mening over de wijk, omgeving en Barendrecht en gebruiken dat om concreet verbetervoorstellen te doen.

Met deze wijkbezoeken gaan we ook in 2018-2022 door. Om onze inwoners te betrekken

Vragen beantwoord door EVB

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, EVB koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Wat zijn uw belangrijkste verkiezingspunten?

Wij hebben 10 speerpunten:

 1. Barendrecht zelfstandig, met een eigen organisatie.
 2. Barendrecht veilig. Betere handhaving en een politiebureau met ruime openingstijden.
 3. Borgstede wordt weer een voorziening om trots op te zijn.
 4. De kwaliteit van de buitenruimte omhoog.
 5. Het Gratis OV voor ouderen BLIJFT.
 6. Er wordt een buitenzwembad gerealiseerd.
 7. Er komen meer woningen voor jongeren / starters.
 8. De bibliotheek in Carnisselande wordt gemoderniseerd.
 9. Geen megawindturbines in en om Barendrecht, geen ondergrondse CO2 opslag. Lokaal realistisch duurzaamheidsbeleid.
 10. Huishoudboekje op orde. Geen geldsmijterij

2. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

Hebben we woord gehouden in 2014-2018? Welke van onze speerpunten uit 2014 zijn de afgelopen jaren bereikt? Veel, namelijk:

 1. Winkelboulevards zondags open
 2. Van megalomane, naar eindelijk realistische aanpak centrum
 3. Gratis OV voor AOW’ers
 4. Geen megawindturbines aan noordzijde Oude Maas
 5. Bibliotheek terug naar Kruispunt
 6. Géén betaald parkeren
 7. Meer inkoop lokale ondernemers
 8. Jongerencentrum realiseren
 9. Onderdoorgang A29 is open voor auto’s
 10. Veel investeringen in de sportverenigingen
 11. Het huishoudboekje is aanzienlijk verbeterd

3. Hoe wil uw partij de/het veiligheid(sgevoel) in Barendrecht verbeteren?

Om de/het veiligheid(sgevoel) in Barendrecht verbeteren, heeft EVB een concreet actieplan. Dat moet worden uitgevoerd en luidt als volgt:

 1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent;
 2. De wijkagent moet makkelijk bereikbaar zijn;
 3. Minstens een volwaardig politiebureau in Barendrecht;
 4. Betere samenwerking veiligheidspartners;
 5. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever;
 6. Buurtpreventie moet meer steun en aandacht krijgen;
 7. In ieder huis een veiligheidskaart;
 8. Speciale aandacht voor senioren en kwetsbaren;
 9. Cameratoezicht waar dat kan, in overleg met omwonenden

4. Hoe gaat jullie partij (ook) de komende 4 jaar bewoners betrekken bij (politieke) keuzes?

Leden, raadsleden en wethouders van EVB komt u overal tegen. We zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk. EVB belooft u ook de komende jaren op te zoeken in uw woonomgeving. In de periode 2014-2018 bezochten we alle wijken van Barendrecht. In totaal gingen we 28 (!) keer langs de deuren in de wijk. Inspraak van inwoners op alle terreinen van het gemeentelijke beleid, vinden we belangrijk. We gaan vroegtijdig in gesprek en koppelen ook besluiten en argumenten terug. Op onze website kunt u de resultaten nalezen. Zó betrek je inwoners!

5. Hoe wil de partij de gemeente Barendrecht groener maken? (energie/millieu, beplanting, onkruid)?

Geen doorgeslagen duurzaamheidsplannen, maar lokaal en realistisch duurzaamheidsbeleid!

Hoe?

 • Meer groen in de wijken om hevige regenval op te vangen (klimaatadaptie);
 • Inwoners helpen met zelf energie opwekken en besparen;
 • Barendrecht in 2030 ‘CO2 neutraal’? Overdreven. Kost onnodig veel geld (gasloze wijken). We moeten niet overdrijven.
 • Inzetten op hergebruik van grondstoffen: betere afvalscheiding en logische milieuparkjes

Stellingen beantwoord door EVB

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Voorstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Voorstander
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Voorstander
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Neutraal
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Neutraal
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Tegenstander

Zelf vragen voor EVB?

Heeft u zelf nog vragen voor EVB?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »