De Baerne, Barendrecht

BARENDRECHT – “Voor de gemeente Barendrecht is cultuureducatie belangrijk“, zo stelt wethouder Monhemius (Cultuur) in een brief aan de gemeenteraad. Het college gaat een “kwalitatief goed cultuureducatie-aanbod voor de inwoners van Barendrecht” borgen door de komende tijd een Barendrechtse ‘opvolger’ van ToBe te realiseren. Eerst een tijdelijke om tegelijkertijd een structurele oplossing te onderzoeken.

Stichting ToBe ging eind december failliet en daarmee stopt ook de cultuureducatie in De Baerne in Barendrecht.

Structurele oplossing

Vanaf maart zullen de mogelijkheden voor een structurele oplossing ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze nieuwe meerjarige oplossing zal dan ingaan per 1 september 2016. Binnen de gemeente is er een tijdelijke projectleider aangesteld voor de herontwikkeling van de cultuureducatie. De eerste taak voor deze projectleider is het realiseren van een tijdelijke oplossing voor cultuureducatie in Barendrecht. Dit is er op gericht om de cultuureducatielessen nog deze maand te kunnen voortzetten.

Overbrugging

De wethouder stelt dat de gemeente de regie neemt bij de (her)ontwikkeling van cultuureducatie. Er zal onder andere gekeken worden naar hoe lokale initiatieven hieraan kunnen bijdragen. Als overbrugging van ToBe naar een nieuwe (structurele) situatie wordt er een startbudget van €50.000 beschikbaar gesteld. Ook onderzoekt de gemeente of ToBe cursisten die de contributie voor het hele seizoen 2015/2016 al hebben betaald tegemoet kunnen worden gekomen.

Bijeenkomst

Bezorgde Barendrechters organiseren vanavond (Woensdag 6 januari 2016) een bijeenkomst over de toekomst van de muziek- en beeldvormende lessen in Barendrecht. De bijeenkomst wordt vanaf 19.30 uur gehouden in De Baerne. Aanleiding voor de avond is de crisis bij ToBe. Aan de Barendrechtse politieke partijen wordt gevraagd wat er volgens hen in 2016 moet gebeuren met de muziek- en beeldvormende lessen in De Baerne. De gemeente zal het stappenplan naar de tijdelijke en meerjarige oplossing vanavond (Woensdag 6 januari 2016) toelichten.

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »