De Baerne, Barendrecht

BARENDRECHT – Onderstaand bericht is een ingezonden stuk door Dr. N.B.M. Brantjes waarin hij zijn zorgen uit over een recente actie van ToBe om instrumenten weg te halen uit De Baerne in Barendrecht.


Gisteravond bleken alle piano’s en vleugels uit De Baerne verdwenen te zijn. Eergisteravond stonden ze er nog wel. Het onaangekondigde weghalen van kostbare muziekinstrumenten, lijkt een volgende stap te zijn, in de escalatie tussen ToBe en de gemeente Barendrecht. Er was al lang geruzie over financiën tussen de gemeente Barendrecht en de andere gemeentes die wel met het herstel plan van ToBe doorwilden gaan. Zij troffen elkaar al bij de rechtbanken voor een kortgeding en een beroepsproces.

Nu de ToBe organisatie de instrumenten weghaalde is zij ook actief deel gaan nemen aan de gevechten. ToBe huurt De Baerne van de gemeente Barendrecht, en krijgt subsidie om daar kunstonderwijs te geven. Verzoeken van ToBe om financiële tekorten aan te vullen, en een herstelplan te betalen, werden door de gemeente Barendrecht afgewezen. Er is surseance van betalen gegund aan ToBe, maar nog geen faillissement.

Door toch al de piano’s weg te halen zullen muzieklessen niet meer door ToBe kunnen worden gegeven. Voor de vooruitbetaalde lessen ontstaat er een probleem. Aan het begin van het seizoen is door de bestuurders van ToBe nadrukkelijk gegarandeerd dat alle lessen zullen worden afgemaakt. Deze belofte kan nu niet worden nagekomen. ToBe levert dan opzettelijke wanprestatie. De leerlingen en hun ouders zullen dus van bedrog door de bestuurders kunnen spreken. Voor de muziekliefhebbers in Barendrecht is daarmee duidelijk dat zij zelf voor de organisatie van Kunstonderwijs moeten zorgen. En dat zij daarbij de steun van de gemeente Barendrecht moeten krijgen.


Opmerking: Verwijzingen als ‘gisteren’ etc zijn aangepast in bovenstaande tekst om correct te zijn voor vandaag (Donderdag 24 december 2015) (24 december)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »