De Baerne, Barendrecht

BARENDRECHT – Op 30 december 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam de aan Stichting ToBe verleende surseance van betaling ingetrokken en het faillissement van Stichting ToBe uitgesproken. De heer mr. C. (Kees) van den Bergh, die eerder tot bewindvoerder was aangesteld, is benoemd tot curator. De curator is in gesprek over de voortzetting van de activiteiten van Stichting ToBe in afgeslankte vorm.

Vanwege het faillissement is Stichting ToBe genoodzaakt haar activiteiten in de Gemeente Barendrecht te stoppen, de huurovereenkomst met de gemeente voor het gebruik van De Baerne is opgezegd. Vanaf 1 januari 2016 worden er door Stichting ToBe dan ook geen lessen en cursussen meer in deze gemeente gegeven. Voor meer informatie wordt in de eerste plaats verwezen naar tobe.nl/faq. Tevens kan contact met de curator worden opgenomen (Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V., telefoonnummer: 010-4100055).

Update: Reactie gemeente Barendrecht

Reorganisatieplan niet uitvoerbaar

Uit een door de bewindvoerder ingesteld onderzoek is gebleken dat het door de Stichting ToBe opgestelde reorganisatieplan niet uitvoerbaar is. Na de weigering van de Gemeente Barendrecht om bij te dragen in het exploitatietekort van Stichting ToBe, zijn er niet voldoende financiële middelen beschikbaar om het reorganisatieplan te kunnen uitvoeren. Het enige in aanmerking komende alternatief voor een voortzetting van activiteiten van Stichting ToBe was een faillissement, gevolgd door een doorstart. De gesprekken hierover met de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht zijn nog gaande. Zodra dat mogelijk is, zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan.

Arbeidsovereenkomsten opgezegd

De werknemers en andere bij Stichting ToBe betrokkenen zijn geïnformeerd over het faillissement van Stichting ToBe. De curator zal de arbeidsovereenkomsten met het personeel opzeggen. Een deel van het personeel zal bij de nieuwe organisatie in dienst kunnen treden. De cursisten hebben inmiddels bericht ontvangen over de gevolgen van het faillissement voor de door hen te volgen lessen en cursussen.

Reactie gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht wil snel duidelijkheid geven over de voortzetting van muziekonderwijs en cultuureducatie in Barendrecht in 2016. Wethouder Ingeborg Monhemius: “Het is lastig voor cursisten van ToBe dat zij nu niet weten waar ze komend jaar aan toe zijn. We zijn hard bezig met het vinden van een oplossing en hopen hierover in de loop van komende week meer informatie over te kunnen bieden.

Vanaf 4 januari 2016 kunnen mensen met vragen over de voortzetting van de muziek- en cultuurlessen telefonisch via 14 0180, per mail of via het contactformulier op de website van de gemeente Barendrecht contact opnemen met de gemeente.

Hoe denkt de gemeente over cultuureducatie in 2016?

De gemeente Barendrecht zegt zich ook komend jaar in te zullen zetten voor cultuureducatie in onze gemeente. “Wij onderzoeken hoe we cultuureducatie lokaal kunnen vormgeven.” Wethouder Ingeborg Monhemius: “In de afgelopen tijd heb ik diverse gesprekken gevoerd met betrokken Barendrechters, die mij hun ideeën hebben toegelicht over de toekomst van cultuureducatie in onze gemeente. Ik waardeer deze initiatieven ten zeerste, omdat zij blijk geven van de waarde van cultuureducatie voor Barendrecht en de wijze waarop onze inwoners hierin mee willen denken en doen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »