OZHW Groen College

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag bracht EVB (Echt voor Barendrecht) de motie “Behoud onderwijsbestemming locatie Edudelta” in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Lennart van der Linden lichtte toe dat de motie bedoeld is om te zorgen dat de Edudelta locatie ook in de toekomst gebruikt zal worden voor het aanbieden van onderwijs.

Edudelta opvolger OZHW Groen College heeft voor in ieder geval één jaar het schoolgebouw gehuurd van Stichting Edudelta Onderwijsgroep, die sinds 1 augustus alleen nog ‘op papier’ bestaat, want het Edudelta verzorgt geen onderwijs meer. De stichting is nog wel bezig om leningen af te betalen, daarom moet de locatie (Dierensteinweg 2) worden verkocht.

Projectontwikkelaar

Wat er volgend jaar gaat gebeuren op de locatie is vooralsnog niet vastgelegd. In een eerder convenant tussen de betrokken partijen, waaronder de gemeente Barendrecht,  staat een ‘inspanningsverplichting’ om de huidige bestemming ‘onderwijs’ te wijzigen.

De mogelijkheid dat de bestemming kan worden gewijzigd kan een prijsopdrijvend effect hebben, zo stelde van der Linden tijdens de vergadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een projectontwikkelaar bereid is om meer te betalen voor de grond als er woningen neergezet kunnen worden. Een onderwijsgroep zal minder geld beschikbaar hebben om onderwijs aan te (blijven) bieden op de Edudelta locatie, zo is de redenatie.

Bevoegdheid

EVB constateerde echter dat het wijzigen van de bestemming een bevoegdheid is van de gemeenteraad en niet van het college van B&W, die een handtekening had gezet onder het convenant. Met een ingediende motie wilde de partij de gemeenteraad laten instemmen om deze ‘verplichting’ te laten vervallen. Er zou dan een brief naar het Edudelta worden verzonden met dit nieuwe standpunt.

Verworpen

De andere partijen (alle coalitiepartijen) konden niet instemmen met de EVB motie (PDF), waardoor deze werd verworpen. Dit verandert nog niets aan de huidige bestemming, daar zal de gemeenteraad nog steeds (eventueel in de toekomst) over moeten stemmen, maar het laat wel de mogelijkheid open dat de locatie een andere bestemming kan krijgen. Ook een combinatie bestemming (bijv. onderwijs/werken/wonen) blijft mogelijk.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »