Minister Slob: Edudelta College stopt op 1 augustus 2018 met aanbieden van onderwijs

BARENDRECHT – [Updates] Minister Slob (onderwijs) heeft vandaag (Maandag 5 maart 2018) aan de Tweede Kamer gemeld dat hij niet van plan is om het noodlijdende Edudelta College, met o.a. een school in Barendrecht, te redden. De onderwijsgroep stopt op 1 augustus 2018 met het aanbieden van onderwijs, de minister geeft aan dat dit de meest toekomstbestendige optie is: “Het besluit heeft tot gevolg dat Edudelta per 1 augustus 2018 zal stoppen met het aanbieden van onderwijs

Uit de gesprekken met de omliggende onderwijsinstellingen is ons duidelijk geworden dat er veel bereidheid is bij omliggende instellingen om in te springen als Edudelta op termijn zou moeten stoppen met het aanbieden van onderwijs“, aldus minister Slob.

Update (6 maart): : Edudelta Barendrecht hoopt onderwijs onder nieuwe naam voort te zetten: “Alleen nieuw logo aan gebouw hangen”

Financiën

Edudelta is een instelling met ongeveer 1.000 vo-leerlingen en ongeveer 600 mbo- studenten die (groen) vo- en mbo-onderwijs volgen in Barendrecht, Goes, Middelharnis en Bleiswijk. Edudelta kampt met een sterk teruglopend aantal leerlingen waardoor er ook een terugloop is in de inkomsten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een financieel onhoudbare situatie.

De Edudelta Onderwijsgroep heeft in januari aangegeven €8,7 miljoen nodig te hebben voor het uitvoeren van een herstelplan. De oplossing werd gezocht in onder andere een fusie met de Lentiz Onderwijsgroep. De minister ziet dit plan niet zitten.

Leerlingen

De minister heeft uiteindelijk besloten om het Edudelta failliet te laten gaan (“Edudelta stopt met het aanbieden van onderwijs en een uiteindelijk faillissement“), voor leerlingen en personeel moet snel meer duidelijkheid komen. Het bestuur van de school is op 13 februari 2018 op de hoogte gesteld van het besluit van de minister.

Minister Slob: “Tijdens het gesprek waarin we ons besluit met betrekking tot het herstelplan met de bestuurder hebben gedeeld, hebben we gezamenlijk vastgesteld dat er snel duidelijkheid voor studenten, leerlingen en personeel moet komen. De bestuurder van Edudelta heeft daarvoor zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en heeft acties in gang gezet om de toekomst van leerlingen en studenten te borgen. (…) Verder is voor ons van bijzonder belang dat geborgd is dat leerlingen en studenten het huidige schooljaar gewoon kunnen afmaken.

Update: Overdracht

Edudelta laat het volgende weten: “Voor de locaties Middelharnis en Barendrecht zoeken wij overdrachtspartners die het onderwijs aan de huidige en toekomstige leerlingen/studenten kunnen borgen, daarbij zo veel mogelijk (onderwijzend) personeel overnemen en verantwoordelijkheid nemen voor de benodigde voorzieningen (inclusief realisatie beroepscampus). De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden. Na afronding van deze activiteiten zal Edudelta als scholengroep ophouden te bestaan.

Updates

Update (23:00 uur), nav de vele reacties/vragen:

  • De school is nog niet failliet, de minister geeft wel aan dat dat uiteindelijk gaat gebeuren (onderwijs aanbod wordt stop gezet).
  • De school zoekt naar mogelijkheden om leerlingen/personeel over te dragen. Inhoudelijk heeft de school hier (nog) niet op geregeerd: “Tot die tijd vragen wij begrip voor het feit dat wij geen mededelingen kunnen doen.
  • Het stoppen van het aangeboden onderwijs zegt nog niets over de toekomst van het (school)gebouw.
  • De school geeft aan dat ze op 13 februari 2018 mondeling door het ministerie op de hoogte zijn gesteld van het besluit.
  • De school geeft aan morgen (Dinsdag 6 maart 2018) meer meer informatiebrieven en persberichten te komen.

Opmerking: Eerder stond in dit artikel dat ‘de school “de deuren” zou sluiten’. Hiermee werd bedoeld dat deze onderwijsinstelling (Edudelta) stopt met het aanbieden van onderwijs. Omdat dit mogelijk verwarring kan geven over het (toekomstige en/of inhoudelijke) gebruik van het (school)gebouw is deze bewoording aangepast (1e alinea van dit artikel). Ook is ter verduidelijking een extra citaat v.d. minister toegevoegd mbt de ‘stop datum’.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »