Windmolen

BARENDRECHT – Een ingezonden bericht van de Stichting Wind van Voren:

De politiek in onze buurgemeente Binnenmaas vergadert dinsdag 29 maart over plaatsing van vijf enorme windturbines (160 meter hoog!), vlak langs de oever van ,,grensrivier’’ de Oude Maas.

Zij komen recht tegenover Barendrecht te staan, midden in beschermd natuurgebied. B&W van Binnenmaas hebben al erkend dat inwoners van Barendrecht hiervan de meeste overlast ondervinden.
Stichting Wind van Voren (WvV) roept u daarom op 29 maart in groten getale aanwezig te zijn in het gemeentehuis in Maasdam (Sportlaan 22 – 20:00 uur). Zonder overdrijving: het is van zeer groot belang dat verontruste Barendrechters laten zien en horen dat wij deze ernstige aantasting van onze woonomgeving niet accepteren. Uiteraard doen we dat ,,netjes’’, met wettige middelen.

De plannen voor windturbines zijn in Binnenmaas al een eind verder dan in Barendrecht. WvV heeft tegen beide projecten bezwaar aangetekend. Barendrechters hebben dit massaal gesteund. Najaar 2015 zijn dik duizend bezwaarschriften ingediend bij de wethouder van Binnenmaas. Als wij meer tijd hadden gehad, was dit een veelvoud geworden. WvV werkt inmiddels samen met bewoners van de Hoeksche Waard die ook tegen de windfabrieken zijn.

Het gemeentebestuur van Binnenmaas beweert met grote tegenzin mee te werken aan de bouw van de fabrieken. Omdat anders de provincie het plan doordrukt. Om de eigen bevolking zo min mogelijk overlast te bezorgen, is gekozen voor turbines langs de Oude Maas-oever. Met fatale gevolgen voor recreatie, natuur en de woonomgeving van zeer veel Barendrechters. De enorme obstakels vormen ook een ernstige bedreiging voor veiligheid van de scheepvaart op de Oude Maas. Daarbij zijn de gezondheid en het milieu in het hele gebied van Zwijndrecht tot Albrandswaard in het geding.

WvV heeft er op aangedrongen bij de plannenmakerij het Oude Maas-gebied als één geheel te bekijken. De rivieroevers vormen immers samen een schaarse en kwetsbare strook natuur- en recreatiegebied. Gemeenten en hun bevolking mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat dreigt nu toch te gebeuren. WvV wil de politiek in Binnenmaas duidelijk maken dat zij een zware (mede)verantwoordelijkheid heeft voor het hele gebied en het welzijn van inwoners in omliggende gemeenten. De overlast kan niet zomaar over de schutting worden gegooid in deze tijden van bestuurlijke samenwerking.

Te meer niet, omdat er heel realistische alternatieven zijn. Zoals zonnepanelen en windturbines op de Maasvlakte. WvV roept tevens het ,,eigen’’ Barendrechtse gemeentebestuur op zich tot het uiterste te verzetten tegen de plannen in Binnenmaas.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Milieu« | »