Vuurwerk

BARENDRECHT – In de gemeente Barendrecht zal het landelijk ingestelde vuurwerkverbod actief worden gehandhaafd. Dit vertelde de burgemeester vanmiddag (Maandag 8 december 2014) tijdens een gesprek met de pers over de komende jaarwisseling en de vuurwerkoverlast. De burgemeester benadrukte dat er een belangrijke rol is voor de Barendrechter: Horen, zien en melden.

De gemeente zal op 31 december zelf 8 handhavers de straat op sturen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Daarnaast zal de politie, die geen cijfers geeft over het aantal agenten, in Barendrecht surveilleren.

Maatregelen: Handhaving, vuurwerkbrillen en vuurwerkafval

De gemeente en politie gaan het vuurwerkverbod actief handhaven. Vuurwerk mag sinds dit jaar pas vanaf 18:00 uur worden afgestoken tot 02:00 uur in de nacht. De gemeente zal hier verspreid over de dag 8 handhavers voor inzetten, waarvan 2 koppels van ieder twee bikers. De handhavers en politie controleren de bekende overlastplaatsen, zoals bijvoorbeeld bij de 4 verkooppunten in Barendrecht. Tips van burgers zijn belangrijk om de overlast beter te kunnen bestrijden.

Bij vandalisme zal de gemeente Barendrecht aangifte gaan doen. Burgemeester van Belzen was duidelijk in zijn bewoording: bij een feest als Oud & Nieuw horen geen vernielingen met vuurwerk. Het past niet in het plaatje van een gezellig feest, aldus de burgemeester.

Zoals eerder gemeld zal ook dit jaar het vuurwerkverbod op en rond de Carnisse Veste worden gehanteerd.

Vuurwerkbril

Naast de aanpak van overlast zal er worden ingezet op (veilig) gebruik van vuurwerk. Zo stelt de gemeente in totaal 1.000 vuurwerkbrillen ter beschikking die gratis worden verstrekt bij de vuurwerkverkooppunten (op=op). Op basisscholen en het voortgezet onderwijs geeft HALT voorlichting over vuurwerk

Vuurwerkafval

Net als vorig jaar kan er na de jaarwisseling vuurwerkafval worden ingeleverd. Voor iedere volle zak vuurwerkafval krijg je €1. Vorig jaar zijn er enkele honderden zakken ingeleverd, de gemeente hoopt dit jaar op meer ingeleverde zakken. De inlevermomenten bij het afvalaanbiedstation zullen later bekend worden gemaakt.

Naast deze inleveractie zal de schoonmaakdienst op nieuwsjaarsdag ook de belangrijkste plaatsen in de gemeente schoonmaken.

Al 3 jongeren naar HALT

Nog voordat het 31 december is zijn er al drie jongeren doorverwezen naar HALT. De eerste werd eerder dit jaar opgepakt na het afsteken van vuurwerk in park Buitenoord. De andere twee zijn recent doorverwezen naar HALT na een tip van personeel op de school van de twee. Deze jongeren moeten een werkstuk maken over vuurwerkoverlast en zullen daarnaast in week 1 van 2015 een taakstraf moeten uitvoeren. Het aantal uur is afhankelijk van de vuurwerkoverlast die ze hebben veroorzaakt.

Er is de afgelopen tijd in Barendrecht al vuurwerk in beslag genomen. De politie geeft niet precies aan hoeveel, maar het zou nog niet om honderden kilo’s gaan.

Horen, zien en melden

De handhavers zullen surveilleren op bekende ‘hotspots’: plaatsen waarvan bekend is dat er vuurwerkoverlast is. Dit kan op basis van historische gegevens, maar mogelijk nog belangrijker zijn de tips van burgers. De gemeente en politie willen graag dat burgers overlast gaan melden bij de politie. Zie je vandalisme/vernielingen? Dan kun je direct 112 bellen. Is de dader bekend, dan kun je ook 0900-8844 bellen. Dit nummer is voor de gevallen die geen directe (spoed) actie vereisen.

Tips van burgers zullen volgens de politie leidend zijn voor het uitvoeren van surveillances. Een beter beeld kan worden verkregen indien er meer meldingen worden gemaakt.

Indien er schade is aan openbare voorzieningen (bijvoorbeeld een putdeksel of lantaarnpaal), dan kan dit worden gemeld aan de gemeente via het telefoonnummer 140180 (vanuit Barendrecht).

Voorlichting HALT

De vuurwerk voorlichting door HALT gebeurt met lessen op alle Barendrechtse basisscholen en twee middelbare scholen. Twee andere middelbare scholen ontvangen lespakketten en geven zelf voorlichting over vuurwerk, het veilige gebruik hiervan en consequenties van het overtreden van de regels. De voorlichting laat daarnaast zien hoeveel de vuurwerkschade kost en wat er anders met dat geld gedaan zou kunnen worden. Ook geweld tegen hulpverleners komt aan bod in het lesprogramma.

Brandweer

Op 31 december werkt de brandweer met een ploegenrooster. Vanaf de eerste melding zal deze ploeg aanwezig blijven op de kazerne. Normaal gesproken worden de vrijwillige brandweerlieden per melding naar de kazerne opgeroepen.

De meldkamer heeft 3 aparte regionale meldkamers ingericht voor het afhandelen van meldingen voor buitenbranden en containerbranden. Hiermee wordt de meldkamer ontlast zodat deze zich bezig kan houden met de belangrijke spoed meldingen (zoals reanimaties en woningbranden).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »