Stichting Wind van voren (Barendrecht)

BARENDRECHT – [Video] Stichting Wind van voren is enige tijd geleden een online petitie gestart tegen de plaatsing van windmolens in Barendrecht. De initiatiefnemers zijn tegen windmolens langs de Oude Maas en bij de A15.

Ruim 300 digitale handtekeningen

Op dit moment hebben 338 mensen de petitie ondertekend. Dit zijn uiteraard veel inwoners van Barendrecht, maar ook inwoners van Rotterdam-Zuid, Rhoon en Heerjansdam steunen de actie tegen de windmolens.

In onderstaande video legt de stichting uit waarom er geen windmolens in dichtbevolkte gebieden als Barendrecht moeten worden geplaatst (vanaf 00:55).

Tegen windturbines

De actiegroep heeft een aantal punten opgesteld in de petitie waarom de windmolens er niet zouden moeten komen, ze constateren:

  • Dat de bouw van 150 meter hoge mega-windturbines in Barendrecht een ernstige aantasting van ons woon en leef genot zal veroorzaken en een sterke waardedaling van het woningbestand.”
  • “Dat er een aanzienlijk gezondheidsrisico bestaat voor omwonenden van windturbines.”
  • “Verder constateren wij dat de recreatieve waarde van het unieke natuurgebied langs de Oude Maas en de hier aanwezige bijzondere flora en fauna ernstig zal worden aangetast.”
  • “Dat dit alles in tegenspraak is met het beleid van de provincie die dit gebied als uniek en onmisbaar heeft bestempeld en dat als natuurcompensatie moet dienen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. En dat dit alles onderdeel is van de zogeheten “Groene Verbinding” vanuit de regio Rotterdam en in die rol een steeds belangrijker positie krijgt toebedeeld als onmisbaar natuur- en recreatiegebied.
  • “Verder constateren wij dat de gemeente Barendrecht een zeer dichtbevolkte gemeente is en al zwaar wordt belast en omringd door overlast gevende grootschalige infrastructuur en daarom een absoluut ongeschikte locatie vormt voor mega-windturbines.

Het doel van de petitie is om de plannen te laten schrappen die ervoor zorgen dat er mogelijk windmolens langs de Oude Maas en/of A15 komen te staan. Wie de petitie ook digitaal wil ondertekenen kan hier klikken om naar de petitie te gaan. Volgens de actiepagina zullen de digitale handtekeningen van de de petitie rond 5 december 2014 worden ingediend.

Windenergie

Meer informatie en videobeelden over windmolens in Barendrecht zijn in het volgende artikel te vinden: Informatieavond windenergie: Niemand weet of er windmolens in Barendrecht komenBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »