Vanaf 1 januari 2026 betaald parkeren op parkeerdek station Barendrecht

BARENDRECHT – Vanaf 1 januari 2026 wordt parkeren op het parkeerdek van station Barendrecht betaald parkeren. Deze verandering is het directe gevolg van de bouw van zo’n 3.500 woningen in de stationstuinen. De gemeenteraad heeft eerder besloten om binnen deze wijk betaald parkeren in te voeren, mede om te zorgen dat het project financieel haalbaar is.

De wijk Stationstuinen ligt pal naast station Barendrecht. Om te voorkomen dat mensen die alsnog gratis willen parkeren in de direct omgeving gaan uitwijken naar het parkeerdek op de spoortunnel wordt hier ook betaald parkeren ingevoerd. De eerste bouwwerkzaamheden voor woningen in de stationstuinen staan nu gepland voor het 4e kwartaal van 2024 waarbij de eerste woningen begin 2026 klaar zijn. Op dat moment moet betaald parkeren al actief zijn op het parkeerdek om parkeerproblemen te voorkomen. Het gebied is opgedeeld in ontwikkelzones, waarbij de laatst werkzaamheden in 2029 van start gaan (zie afbeelding onderaan artikel).

Parkeren in Stationstuinen

Langs de randen van de wijk Stationstuinen komen 4 extra parkeerhubs (modulaire/meervloerse parkeerplaatsen) waarin ook tegen betaling kan worden geparkeerd. Betaald parkeren wordt volgens de huidige plannen 24/7 ingevoerd. Autoverkeer binnen de wijk wordt tot een minimum gehouden door parkeren alleen aan de randen mogelijk te maken, met uitzonderingen voor mensen met mobiliteitsproblemen. Ook zullen er (duurdere) woningen zijn die een eigen parkeergarage onder de woning zullen hebben. Van de 3.900 parkeerplaatsen in totaal worden er zo’n 2.750 gerealiseerd in de parkeerhubs. Daarnaast worden er parkeervoorzieningen aangelegd voor diverse soorten en maten (bak)fietsen.

Invoering wordt verder uitgewerkt

De exacte invoering van het betaald parkeren op het parkeerdek wordt nog uitgewerkt. Hoewel de spoortunnel zelf van ProRail is, is het parkeerdek momenteel in beheer van de gemeente Barendrecht en de NS. Omwonenden zijn afgelopen week geinformeerd over de plannen en kregen te horen dat het goed denkbaar is dat er aan beide zijden van de tunnel slagbomen komen om er een betaald parkeerterrein van te maken. Het is dan niet meer mogelijk om het parkeerdek als doorgaande weg te gebruiken en het afzetten van reizigers boven kan ook alleen nog maar tegen betaling.

Tijdens de presentatie aan omwonenden werd vertelt dat er ook betaald zal moeten gaan worden als je maar één minuutje op het parkeerdek komt met je auto: Om te voorkomen dat mensen de weg als doorsteek gebruiken, maar daardoor kun je dus ook geen reizigers boven afzetten. Dit stuitte om bezwaar bij een omwonende, omdat dit ook mensen zou raken die slecht ter been zijn vanwege de roltrap die heel vaak defect is.

Zijdelings kwam de ‘doorsteek’  nog ter sprake tijdens de presentatie: Op verzoek van de hulpdiensten wordt er gekeken of de vroegere doorsteek (direct thv de toegangswegen/de 2 hellingen) weer terug moet komen. Deze veel snellere/directe doorsteek werd eind 2020 weggehaald tijdens werkzaamheden om meer parkeerplekken te realiseren op het dek.

Of reizigers net zoveel gaan betalen als mensen die gewoon even willen parkeren (bijv. bezoekers van woningen in de omliggende wijken) is nog niet bekend. De gemeente gaf aan dat de NS als mede beheerder voordeel wil blijven zien voor de treinreizigers, maar dat dit niet hoeft te betekenen dat treinreizigers hun auto gratis mogen parkeren.

Zorgen binnen blauwe zone

Bewoners binnen de huidige blauwe parkeerzone lieten van zich horen tijdens de presentatie en waren het veelal niet eens met de keuzes en conclusies van de gemeente. De groep bewoners vreest dat zij de meeste overlast zullen ervaren als er vlak naast hun wijk betaald parkeren zal worden ingevoerd.

Een overgroot deel van de aanwezigen kon zich bijvoorbeeld niet vinden in de resultaten van een parkeeronderzoek, uitgevoerd door een extern bedrijf, in opdracht van de gemeente. Uit het onderzoek kwam een relatief lage parkeerdruk naar voren voor het gebied, terwijl omwonenden dit zo totaal niet ervaren. De presentator van de avond gaf aan dat de gemeente hier nog naar zal kijken.

Een ander heikel punt was de handhaving van de blauwe zone. Bewoners binnen de blauwe zone vertelden dat er veel wordt gefraudeerd met parkeermeters (blauwe kaarten) en dat er geen handhaving is. Alleen vlak na de invoering, maar daarna zou de kans op een boete zeer klein zijn. Omwonenden zeggen nooit BOA’s te zien en waren hier zeer kritisch en boos over. De gemeente gaf aan te kijken naar aanvullende maatregelen, zoals het groter maken van het blauwe zone gebied en het verlengen van de tijden waarin de blauwe zone actief is. Van de huidige blauwe zone ook een betaald parkeren zone maken is ook een optie die wordt overwogen als andere maatregelen niet het gewenste effect hebben.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »