Alcoholverbod in straten van Oude Dorpskern rond Doormanplein

BARENDRECHT – Voor het Doormanplein en omgeving is recentelijk een aanwijzingsbesluit voor een alcoholverbod vastgesteld*, zo meldt de burgemeester namens het college van B&W aan de gemeenteraad. Het college heeft hiervoor gebruik gemaakt van een
bevoegdheid op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De volledige Dorpsstraat en het gebied tussen de Schaatsbaan/1e Barendrechtseweg/Piet Heinstraat/Oude Haven vallen binnen het gebied met een alcoholverbod (zie afbeelding bij artikel). Het verbod is in eerste instantie voor één jaar ingesteld. Terrassen van de horeca vallen niet onder het verbod.

Optreden tegen overlast

Burgemeester Veldhuijzen: “Met het uitbreiden van het alcoholverbod worden handhavers en politie in staat gesteld om tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt c.q. zonder dat er in het concrete geval aantoonbare hinder of overlast aanwezig is. Het is een preventieve maatregel om overlast te voorkomen.

Binnen het gebied is het verboden alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen/blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. De maatregelen geldt voor iedereen in het gebied in de openbare ruimte. De gemeente gaat het besluit over één jaar evalueren waarbij wordt bezien of het verbod zal worden verlengd.

APV

In de APV van Barendrecht staat het alcoholverbod als volgt omschreven (bron):

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

  1. Het is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins overlast veroorzaken.
  2. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
  3. Het verbod is niet van toepassing op:
    1. a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;
    2. b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.
    3. c. het gebied, waarbinnen een 0-evenement als bedoeld in artikel 2:24, derde lid, valt.

* De officiële publicatie van het besluit is nog niet terug te vinden (bron). Tegen een verbod dat (nog) niet officieel is gepubliceerd door de gemeente kan momenteel nog niet handhavend worden opgetreden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »