Gemeente in gesprek met ProRail: 300 nieuwe woningen in plaats van verkeersleidingspost naast station Barendrecht

BARENDRECHT – Begin 2018 maakte ProRail bekend een nieuwe verkeersleidingspost te willen bouwen naast het treinstation van Barendrecht. In de zomer van 2018 werd hiervoor grond gekocht van de gemeente. Op deze nieuwe locatie moesten de verkeersleidingsposten van Rotterdam en goederenemplacement Kijfhoek samengevoegd worden. Ook de incidentenbestrijders van ProRail zouden een eigen plek in het nieuwe gebouw krijgen.

Update 1 juli 2022: Voorstel voor nieuwe bestemmingsplan van de locatie ligt komende weken ter inzage (bezwaar mogelijk). Lijkt er daardoor sterk op dat ProRail geen calamiteitenpost gaat bouwen en er woningen op deze locatie zullen komen.

Zouden, want de gemeente wil de grond nu liever toch ergens anders voor gebruiken: Woningen in ‘De Stationstuinen‘. Op de grond van ProRail verwacht de gemeente nu zo’n 300 woningen kwijt te kunnen. Eerder raakte de gemeente al een significant deel van het projectgebied ‘Stationstuinen’ kwijt omdat de loodsen op het voormalige Hagé terrein volledig zijn gesloopt, maar ontwikkelaar WDP hier zelf nieuwe loodsen bouwt (1.500 tot 2.000 woningen minder).

Grond voor woningen

Om ProRail zo ver te krijgen om de betreffende gekochte grond toch weer af te staan, heeft de burgemeester onder andere op 7 maart een gesprek gevoerd om naar alternatieve locaties te kijken zodat ProRail de verkeersleidings- en incidentenpost kan verplaatsen.

Burgemeester Veldhuijzen: “Deze verplaatsing is om meerdere redenen zeer gewenst. De activiteiten van Prorail passen functioneel en stedenbouwkundig niet bij de gebiedsontwikkeling Stationstuinen en geven (geluids)overlast. Maar nog belangrijker is dat er meer ruimte wordt gemaakt voor het bredere maatschappelijk belang, namelijk het bouwen van meer en vooral betaalbare woningen in Barendrecht.

Compensatie

ProRail is ondertussen al langere tijd bezig met de voorbereidingen en heeft dus al kosten gemaakt. De gemeente zal ProRail -mocht het tot een verplaatsing komen, moeten compenseren: “Na 7 maart heeft er een briefwisseling plaats gevonden waarin de standpunten van beide partijen nog eens zijn toegelicht. Daarbij heeft Prorail ook aangeven dat er al flink wat kosten zijn gemaakt (o.a. aanbesteding en vertraging van het werk). Voor de gemeente geldt dat eventuele nadeelcompensatie betaald moet worden uit de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling“, aldus de burgemeester. ProRail had in 2018 verwacht het gebouw in 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Alternatieve locaties

Burgemeester Veldhuijzen geeft aan met ProRail te hebben afgesproken twee alternatieve locaties in de buurt van het station te gaan onderzoeken. Dat het dichtbij het station is, is een eis van ProRail. Ook kijken de partijen direct naar de huidige locatie: Als de verplaatsing niet doorgaat, kan er worden gekeken hoe hier minder geluidsoverlast kan worden veroorzaakt.

De gemeente geeft aan voor 1 juli 2022 met meer informatie te komen over hoe de ontwikkeling verder zal lopen.

Artikelfoto: Het stuk grond van ProRail, langs het Zuideinde/Gebroken Meeldijk, klaar om op gebouwd te worden (april, 2022)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »