JOP op nieuwe locatie langs fietspad bij het zwembad geplaatst

BARENDRECHT – De gemeente voerde in oktober/november vorig jaar een evaluatie uit over de plaatsing van een Jongeren-ontmoetingsplek (JOP) langs het fietspad aan het Breslaupad in Barendrecht. Onderdeel van de evaluatie was een enquête onder omwonenden.

Wethouder Roopram liet in oktober 2021 (in beantwoording op vragen door ‘Echt voor Barendrecht’, PDF) weten dat de resultaten van deze evaluatie in januari 2022 met de gemeenteraad zouden worden gedeeld via een raadsinformatiebrief. Deze brief is niet (meer) verzonden en/of niet openbaar beschikbaar.

Definitieve plaatsing

In een ander document van de gemeente (Plan van aanpak overlast Havenhoofd – ivm onderzoek naar de mogelijkheid van een JOP in de wijk Waterkant, PDF) valt zijdelings wel iets te lezen over de evaluatie van de JOP aan het Breslaupad:

Op basis van een recente evaluatie ligt er een voorstel bij het college om de plaatsing van JOP definitief te maken. Belangrijkste argumenten zijn: jongeren maken gebruik van de locatie, er is geen overlast en professionals organisaties (jongerenwerk, politie) zien meerwaarde van de JOP.

Het college heeft vorige week ingestemd “met de definitieve plaatsing van een Jongeren-ontmoetingsplek (JOP) aan het Breslaupad”. Het college doet dit door het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning. Deze vergunning is op het moment van schrijven nog niet openbaar gepubliceerd, normaliter kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na publicatie van een vergunning eventueel bezwaar maken tegen de vergunning.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »