Windmolen aan de overkant van de Oude Maas, gezien vanaf de 3e Barendrechtseweg

BARENDRECHT – Eind 2021 maakte het bedrijf Pondera bekend een opdracht (windmolen advies) aan de gemeente Barendrecht terug te geven: Het bedrijf won samen met windmolenbouwer Statkraft een aanbesteding voor de bouw van Windpark Vaanplein in Barendrecht, maar Pondera werkte op dat moment ook als adviseur voor de gemeente Barendrecht: “Dat is belangenverstrengeling, deze rollen dienen gescheiden te blijven“, zo reageerde wethouder de Jonge hier eerder op.

Eind 2021 resulteerde het belangenconflict in een terugtrekkende beweging van Pondera, het bedrijf stopte als adviseur van de gemeente Barendrecht. Werkzaamheden die in een lopend project al waren uitgevoerd werden nog wel gefactureerd aan de gemeente: €17.458,25. De rest van de opdracht van €30.000 werd ‘teruggegeven’ aan de gemeente. Wethouder de Jonge is op zoek naar een nieuwe adviseur: “Voor zover nu bekend, lijkt zich geen vertraging voor te doen.

Definitieve gunning uitgesteld

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde(NRIJ) en Staatsbosbeheer waren de partijen die de aanbesteding hebben uitgezet en de beoordeling hebben gedaan. Deze partijen hebben inmiddels een klachtenpunt ingesteld , zo meldt wethouder de Jonge in haar beantwoording op raadsvragen door Echt voor Barendrecht (EVB).

Bij het meldpunt hebben twee betrokken partijen een klacht ingediend, deze worden onderzocht door NRIJ/Staatsbosbeheer. De eerdere voorlopige gunning zal niet definitief worden gemaakt zolang dat onderzoek nog loopt. Oorspronkelijk zou de definitieve gunning afgelopen maandag (17 jan) hebben plaatsgevonden.

Kennisvoordeel

Een vraag van EVB of het bedrijf Pondera een (oneerlijk) voordeel heeft gehad bij de aanbesteding, bijvoorbeeld door bepaalde kennis uit het adviestraject bij de gemeente, kan de wethouder niet beantwoorden. Pondera was al meer dan 5 jaar adviseur van de gemeente Barendrecht bij diverse onderzoeken over windmolens in Barendrecht.

Wethouder de Jonge wijst naar NRIJ/Staatsbosbeheer om dit vraagstuk te onderzoeken: “De aanbestedende dienst dient zorg te dragen voor een eerlijke procedure en dient te onderzoeken of er al dan niet sprake is van belangenverstrengeling. (…) Het is aan de aanbestedende partijen om een besluit te nemen voor een onderzoek, de tenderprocedure en de bezwaartermijn. De gemeente heeft hier geen rol in

Aanbesteding

Over het inhoudelijke proces rond de aanbesteding zelf verwijst de wethouder naar NRIJ/Staatsbosbeheer. Uit eerdere navraag door BarendrechtNU blijkt dat ‘de aanbesteding’ waarover de wethouder spreekt geen echte aanbesteding was ‘in de juridische zin van het woord

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer over het traject: “Het is geen aanbesteding (in de juridische zin van het woord) omdat er geen afdwingbare prestatie is afgesproken. (…)  De winnende inschrijver heeft een recht gekregen, het is aan de winnaar of hij daar gebruik van maakt of niet.” Omdat er geen producten, diensten of werken worden geleverd aan Staatsbosbeheer, valt het traject niet onder de aanbestedingswet, zo stelt Staatsbosbeheer: Dat is ook de reden dat de (niet juridische) aanbesteding niet op TenderNed is gepubliceerd, waar ‘echte aanbestedingen’ moeten worden gepubliceerd zodat iedereen er kennis van kan nemen en zich kan inschrijven als deelnemende partij.

Artikelfoto: Windmolen aan de overkant van de Oude Maas (dit betreft een ander windmolenproject, in de Hoeksche Waard), gezien vanaf de 3e Barendrechtseweg.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »