Bedrijf gekozen voor ontwikkeling van Windpark Vaanplein: Twee of drie windmolens langs de snelweg

BARENDRECHT – Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) en Staatsbosbeheer hebben na een tenderprocedure (aanbesteding) besloten dat het Amsterdamse bedrijf Statkraft het nieuwe Windpark Vaanplein mag gaan ontwikkelen. Het betreft een voorlopig besluit dat op 17 januari definitief wordt als de andere inschrijvers aan de tender geen bezwaar indienen.

Het gaat om percelen aan de noordzijde van de A15, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein in de gemeente Barendrecht. Naar verwachting is er ruimte voor twee tot drie windmolens. Statkraft zal bij de gemeente Barendrecht een bestemmingswijziging en omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer de molens gebouwd gaan worden, is nog niet bekend, want dat is afhankelijk van de nog te doorlopen procedures. Het gebied is in 2017 door de provincie aangewezen als locatie om windenergie op te wekken.

Vaanplein

De grond waar de windmolens komen is eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht genomen door het NRIJ. In het NRIJ werken de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht samen. Het schap behartigt de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de gebieden op IJsselmonde. De twee partijen hebben gezamenlijk een tender gehouden om een windparkontwikkelaar te selecteren.

Hierbij is gekeken naar de ervaring van geïnteresseerde partijen met de ontwikkeling van windparken, naar hun ervaring met burgerparticipatie en naar de hoogte van de grondvergoeding. De gemeente stelt voorwaarden aan een ontwikkelaar ten aanzien van de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij het maken van de plannen en aan de financiële participatie die de ontwikkelaar biedt aan de omgeving (gedeeld eigendom van het park en/of afdracht aan een gebiedsfonds). In de komende periode stelt Statkraft in overleg met gemeente en omwonenden een  participatieplan op.

Statkraft

Statkraft Markets B.V. is gevestigd op de Amsterdamse Zuidas en heeft al eerder windprojecten in Europa ontwikkeld. Voor het project in Barendrecht werkt Statkraft samen met Pondera Consult. Pondera heeft zeer veel ervaring met windprojecten in Nederland.

Artikelfoto: Windmolens (187m hoog) aan de overkant van de Oude Maas, gezien vanaf de geluidswal A15 (Vrijenburg), waar nu ook plannen zijn voor het plaatsen van windmolens (max 250m hoog) in Barendrecht zelf.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »