Windmolens

BARENDRECHT – De ontwikkeling van windenergie op Bedrijventerrein Oost is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. Tot die conclusie komt de gemeente na afronding van de haalbaarheidsonderzoeken.

Er is gedegen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van windenergie op Bedrijventerrein Oost. Op basis van de uitkomsten van die onderzoeken kan het college niet anders dan tot de conclusie komen dat deze locatie niet geschikt is voor windenergie.” aldus wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid). Zo zou mogelijk de veiligheid in het geding kunnen komen vanwege gasleidingen die erg dichtbij de beoogde locatie liggen.

Bedrijventerrein Oost

Bedrijventerrein Oost was één van de aangewezen locaties voor mogelijke ontwikkeling van windenergie. Wethouder De Jonge gaat binnenkort in gesprek met de regionale partners uit het Convenant Windenergie Rijnmond over de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken en wat dat betekent voor de regionale opgave om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Vaanplein (A15)

De gemeente is ondertussen overigens nog wel bezig met het gebied tussen Barendrecht en Rotterdam Zuid: In de groenstrook (Zuidelijk Randpark) ten noorden van de A15: “De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker“, aldus de gemeente. Hier zou volgende de wethouder ruimte zijn voor 2 of 3 windmolens. “Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »