Plannen voor nieuwbouwwoningen aan de Talmaweg op de hoek met de Concertweg

BARENDRECHT – [Schetsen] Op dinsdag 5 januari 2021 bespreekt de gecombineerde commissie Ruimte en Samenleving een voorstel voor nieuwbouw aan de Talmaweg. Het gaat hierbij om de ‘stedenbouwkundige randvoorwaarden’ voor de bouw van nieuwe woningen aan zowel de noord als zuidkant van de Talmaweg.

In het voorstel dat wordt besproken staan o.a. voorwaarden over aantallen, hoogtes en het volume van de woningen. Ook gaat het over positionering, architectuur en invulling van de buitenruimte. Deze voorwaarden moeten zorgen dat de plannen in een later stadium specifiek(er) kunnen worden gemaakt.

Woningen

Patrimonium heeft bij de gemeente een voorstel ingediend voor de locaties Noord en Zuid voor de bouw van 20 sociale huurwoningen aan de Talmaweg. Aan de noordkant staan nu al woningen, maar hier staan 5 nieuwbouw (gezins)woningen gepland (zijstraatje v.d. Talmaweg achter appartementencomplexen). Om de 15 eengezinswoningen op de locatie Zuid te kunnen ontwikkelen moet Patrimonium grond aankopen van de gemeente. Wethouder Luijendijk: “Het ontwerp dat Patrimonium voor de woningen heeft ingediend is tot stand gekomen na intensief overleg tussen gemeente en Patrimonium.” Het gaat om 3 rijtjes van ieder 5 woningen.

De woningen zijn aangepast op de bestaande architectuur aan de Talmaweg en aansluitend Concertweg: “De huidige woningen aan de Talmaweg hebben voornamelijk een verschijningsvorm met een kap beginnend op de eerste verdieping. In het stedenbouwkundig ontwerp is aan de (zichtbare) voorzijde rekening gehouden met dit beeld.

Doorsteek naar Concertweg

Het plan bevat ook een voorstel om de (nu nog) doodlopende Talmaweg door te trekken naar de Concertweg: “Met de doorsteek naar de concertweg is de Talmaweg niet langer doodlopend wat een gunstig effect heeft op het aantal verkeersbewegingen in de straat.” Het doortrekken van de autoweg wordt zowel ‘noodzakelijk als wenselijk’ geacht. De gemeente heeft het ontwerp nog niet (officieel) met de omwonenden gecommuniceerd: “Mocht er veel weerstand zijn tegen de doorsteek vertraagt dit de woningbouwontwikkeling.

Tussen de 15 nieuwe woningen aan de zuidkant is tevens een parkje gepland.

Planning

De commissie Ruimte en Samenleving zal de plannen als eerst bespreken, hierbij is er tevens de mogelijkheid voor omwonenden om in te spreken. Mochten de commissieleden het besluit (op een bepaald moment) besluitrijp achten, zal het worden doorgestuurd naar de gemeenteraad (dat kan eventueel al op 26 januari 2021). Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan, kan het plan verder worden uitgewerkt. Patrimonium dient dit plan in bij de gemeente, waarna het college hier een akkoord op kan geven áls het plan binnen de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden past.

De gemeente gaat later zelf ook de omwonenden informeren: “Omwonenden zullen actief geïnformeerd worden over de aanpassing van de openbare ruimte en de bouwplannen van Patrimonium. Dit zal zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden zodat omwonenden in 1 keer zijn geïnformeerd over de wijzigingen in hun woonomgeving.

“Handen af van Talmaweg”

Een bewoner van de Talmaweg is het niet eens met de plannen zoals die nu worden getoond: “Er is onrust onder bewoners van de Talmaweg over rigoureuze bouwplannen en doortrekken Talmaweg. Een parkje is een goed idee, maar rest is geen goed idee. Het is in strijd met de rustieke dorpsallure van de Talmaweg. Er was geen overleg met bewoners van de Talmaweg: Handen af van de Talmaweg!

Foto’s: Schetsen (nog geen definitief ontwerp) uit het Stedenbouwkundig ontwerp (PDF, let op: 128(!) MB), ingediend door Patrimonium bij de gemeente (Via: Gemeente Barendrecht/Steenhuis Bukman Architecten)

LET OP: U hoeft geen contact op te nemen met BarendrechtNU als u interesse heeft in deze woningen. BarendrechtNU is een nieuwswebsite, géén ontwikkelaar van de woningen. (nav artikels over woningbouw ontvangt BarendrechtNU vaak e-mails met vragen over het kopen/huren van de betreffende woningen)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »