Hekken langs station Barendrecht: Gaten in talud van spoortunnel

BARENDRECHT – Begin februari 2020 zijn er hekken rond het talud van station Barendrecht geplaatst vanwege gaten in het talud. De schuine grashelling tegen de tunnel is sindsdien over een lengte van anderhalve kilometer afgezet met hekken om te voorkomen dat mensen het talud beklimmen.

Vanwege het lopende onderzoek, de verwerking van de resultaten en een aanbesteding voor eventuele herstelwerkzaamheden lijkt het er momenteel niet op dat het probleem binnen een jaar zal worden opgelost. De wethouder wil dat dit proces sneller wordt uitgevoerd: met een tijdelijke oplossing zouden de hekken alvast kunnen worden weggehaald.

Onderzoek

In maart 2020 gaf ProRail al aan dat het nog tot eind 2020 zou duren voordat de resultaten van een onderzoek beschikbaar zouden zijn. Wethouder Schaap liet afgelopen week weten dat ProRail die datum heeft is verlengd tot ‘eerste kwartaal 2021’.

In maart was nog onduidelijk of het probleem ‘incidenteel’ van aard is of dat er een structureel probleem achter zit. Ook nu blijft nog veel onduidelijk: “Vooralsnog is niet duidelijk wat een definitieve, permanente en structurele oplossing gaat kosten. Dit is afhankelijk van de oorzaak.“, aldus de wethouder.

Hij geeft aan dat als constructieproblemen de oorzaak zijn, herstel voor rekening van ProRail komt. Als verzakkingen door onderhoud de oorzaak zijn, moet de gemeente ook meebetalen.

Langdurig

In het 2e kwartaal van 2021 verwacht ProRail een gemeenschappelijk akkoord (met de gemeente) te hebben inclusief een plan van aanpak. Daarna zal er nog een aanbesteding moeten plaatsvinden om een bedrijf te vinden dit de “definitieve, permanente en structurele oplossing” zal realiseren.

Sneller

Wethouder Schaap noemt de doorlooptijd voor het oplossing van het probleem ‘onacceptabel lang’. Hij wil de gaten die er nu zijn ‘cosmetisch fixen’ en de situatie regelmatig controleren, zodat de hekken in ieder geval alvast weg kunnen. Momenteel wordt onderzocht of dit mogelijk is.

Schaap: “Deze cosmetische fix betekent het plakken van pleisters op de plekken waar gaten zijn ontstaan en waar gaten dreigen te ontstaan. Het zijn cosmetische (tussen)oplossingen. Tijdens deze fase dient het talud wekelijks gemonitord te worden om de veiligheid te borgen. Hierdoor kunnen de tijdelijke hekken verwijderd worden en zal het onderhoud vanuit de gemeente weer hervat kunnen worden op de gebruikelijke wijze. Uitgangspunt is en blijft dat er geen risico’s genomen mogen worden.” Op dit moment wordt het talud gemaaid met een maairobot en een machine met een lange arm.

Zie ook: Uitbreiding van parkeerdek station Barendrecht van start, ruim 2 jaar na instellen van blauwe zoneBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »