Drugslab half jaar geleden ontmanteld, fitnessondernemer moet nu alsnog 6 maanden gedwongen gesloten blijven

BARENDRECHT – Ondernemer Gino Goossens van RPTC Fitness Barendrecht hoopte, ondanks de coronacrisis, de uitbreiding van zijn fitnesscentrum te kunnen openen op bedrijventerrein Bijdorp in Barendrecht. In deze nieuwe ruimte, in het pand naast zijn bestaande fitness, werd tijdens de coronacrisis tienduizenden euro’s geïnvesteerd om deze als les- en trainingslokaal te gebruiken voor Powerliften en Olympisch Gewichtheffen. De ruimtes werden met een doorgang aan elkaar verbonden.

In de afgelopen 3 maanden is het pand grondig onder handen genomen om de fitnessactiviteiten te kunnen starten, totdat eigenaar Gino een bericht ontving van de gemeente:

Het pand is op 23 september 2020 door de burgemeester voor 6 maanden gedwongen gesloten omdat er in april 2020, toen er nog een andere huurder in het pand zat, een groot drugslab werd opgerold. De politie nam toen 400.000 XTC pillen in beslag, 3 personen werden aangehouden en alle materialen om de drugs te produceren werden vernietigd. Het pand werd anderhalve maand later, in mei, weer vrijgegeven door de politie. Er is vervolgens communicatie geweest over of een nieuwe huurder het pand kon gaan gebruiken: “Hier is geen bezwaar op gekomen vanuit de politie zelf“, aldus de ondernemer.

Langer gedwongen gesloten

Het is een bevoegdheid van de burgemeester om panden waar “handelshoeveelheden drugs” worden aangetroffen voor een bepaalde tijd te sluiten op basis van de Opiumwet. Gino: “De gedwongen sluiting heeft verregaande economische gevolgen voor mij als ondernemer, aangezien ik het pand per oktober zou betrekken met als doel uitbreiding van mijn activiteiten.” Een gemotiveerd bezwaar tegen de sluiting door de eigenaar van de loods werd door de gemeente afgewezen.

Wat opvalt in dit geval is dat zowel de eigenaar van het bedrijfspand alsook de huurder, die de huurovereenkomst op 1 juli 2020 hebben laten ingaan, vervolgens pas half augustus 2020 (maanden na de ontmanteling van het drugslab) werden geinformeerd over de gedwongen sluiting. Het pand is in de periode april tot en met september niet gesloten geweest. Het drugslab werd namelijk in april van dit jaar al ontdekt en ontmanteld, de gemeente is hierover eind mei al door de politie geinformeerd.

In de periode vóór de gedwongen sluiting is er zelfs een doorgang tussen de 2 bedrijfspanden gemaakt om er één fitness van te maken. Feitelijk zijn de 2 panden dus via dezelfde voordeur bereikbaar, terwijl de deur van het nieuwe pand officieel is afgesloten: “Het pand betreden zou een strafbaar feit zijn volgens de uitingen op het raam die de eigenaar van de gemeente heeft moeten ophangen“, aldus de ondernemer.

Geen duidelijkheid

Een rare gang van zaken, zo stelt de ondernemer, die aangeeft geen duidelijk antwoord te krijgen over waarom het pand nu nog wordt gesloten: “De burgemeester sluit nu 6 maanden later het pand voor nogmaals 6 maanden op basis van deze wet, maar kijkt hierbij totaal niet naar de economische gevolgen voor mij als ondernemer.” De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente kan ook geen duidelijkheid scheppen voor de ondernemer: “Ik heb met ze gesproken en er is letterlijk gezegd dat dit niet hun probleem is maar die van mij als ondernemer. En dit na een periode van 3.5 maanden sluiting i.v.m. Corona.

Risico voor de buurt

De ondernemer kreeg in zijn gesprekken met de afdeling OOV te horen dat er een ‘concreet risico voor de samenleving en openbare orde‘ is: Rivaliserende drugsbendes zouden het pand kunnen komen overvallen, in de veronderstelling dat er nog drugs/geld is. De sluiting is “noodzakelijk om het gebruik en de bekendheid van uw woning als drugspand te doorbreken“, aldus de gemeente. Gino: “Het heeft zich allemaal in april afgespeeld en in de gehele tussenperiode van bijna 6 maanden tot 23 september, heeft zich geen enkel incident voorgedaan. Ik zou niet weten of er een dreigend risico is voor mij of mijn klanten, maar als dit het geval is dan houdt de gemeente in ieder geval informatie voor ons, de burgers en bedrijven achter.

De ondernemer vermoedt dat de gemeente een voorbeeld wil stellen “zonder enige vorm van goede onderbouwing of rekening houdende met de desbetreffende ondernemers.” Daarnaast kunnen eventuele overvallers via het pand ernaast, via de doorgang, ook in zijn bedrijfspand komen, waarbij de vraag rijst waarom dat dan wel mag.

Gino heeft de gemeente uitgenodigd om op locatie naar de situatie te komen kijken, maar hier werd niet op ingegaan door de veiligheidsambtenaar. De ondernemer wil niet alle reacties van de gemeente herhalen (“sommige dingen te erg voor woorden om te herhalen op papier“), maar voelt zich geschoffeerd: “ze geven geen enkele mogelijkheid om tot een oplossing te komen.

Woning of bedrijfspand

De eigenaar van het pand heeft bezwaar gemaakt tegen de sluiting. Ze hadden opgemerkt dat de gemeente “de woning” gedwongen zou sluiten. Dit sterkt de vermoedens van de pandeigenaar dat de gemeente niet goed naar de zaak heeft gekeken. Het gaat hier namelijk om een bedrijfspand. De eigenaar in het bezwaar aan de gemeente: “Dat de Burgemeester zich onvoldoende in de feiten heeft verdiept blijkt onder meer uit de omstandigheid dat in de aankondiging van het voorgenomen besluit bij herhaling wordt gesproken over “de woning” terwijl het hier een bedrijfsruimte betreft. Kennelijk heeft de Burgemeester een eerder besluit dat betrekking had op een woning, als sjabloon gebruikt en overgetypt, en niet meer gecontroleerd of de feiten in dit geval correct zijn weergegeven

Loods met drugslab en bedrijf

Er is volgens de pandeigenaar onvoldoende onderzoek gedaan door de gemeente naar alle omstandigheden én of ze daarbij verwijtbaar hebben gehandeld. Ze beargumenteren zelf dat hier diverse regels en protocollen voor zijn gehanteerd om dit zo goed als mogelijk te voorkomen. De betreffende loods werd onder andere 2 keer per jaar bezocht om te zien of de huurder zich aan alle regels hield (bovenop de bezoeken voor binnen/buiten onderhoud, brand/inbraakpreventie, etc).

Een agent, die bij de inval van de loods aanwezig was, verklaarde dat hij de RVS ketel in de betreffende ruimte ‘ambtshalve’ herkende als ketel die kan worden gebruikt voor de productie van drugs. De onderneming in de betreffende loods was echter geregistreerd en bekend als metaalbewerkingsbedrijf, waardoor dit voor een leek niet zou opvallen. De fitnessonderneming heeft zelf nooit iets gemerkt van het drugslab: “Wij hebben zelf nooit iets gemerkt of de ketels herkend als drugsproductie materialen. Het is niet iets waar wij ooit mee in aanraking zijn gekomen.

Alle bezwaren van de loodseigenaar werden in 19 punten aan de gemeente kenbaar gemaakt, maar het bezwaar werd eind september afgewezen.

Ruimtegebrek

Ondertussen zijn de huurder en verhuurder tot een onderling compromis gekomen om de financiële schade voor de ondernemer te beperken. “Maar ondanks dit zijn de economische gevolgen voor ons als ondernemers desastreus. We komen nu ruimte tekort, omdat we rekening moeten houden met Corona en veilig sporten. De ruimte hebben we nodig voor onze nieuwe leden, die nu op een wachtlijst staan, omdat lessen steeds vol zitten. We willen niet nogmaals het risico lopen om voor 3.5 maand of meer te moeten sluiten. Dit hebben we eerder al ternauwernood overleeft.

Foto: Archieffoto van de betreffende bedrijfsloodsen op bedrijventerrein Bijdorp in Barendrecht, via Google StreetviewBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »