Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief saldo van € 2.674.934. Het college stelt voor dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. Daarnaast moet een aantal reeds gestarte projecten en prestaties nog worden afgerond:

Het gaat om onder andere het sociaal domein, klimaatgelden, grootschalig onderhoud van de Portlandse Baan, de invoering van de Omgevingswet en het baggeren van waterwegen. Het college stelt voor de budgetten hiervoor mee te nemen naar 2020. Dit legt in 2020 een extra beslag op de algemene reserve.

Verantwoording

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel beheer over 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag met de beleidsverantwoording over de programma’s en paragrafen en de programmarekening met de balans, rekeningcijfers en toelichtingen daarop De goedkeurende verklaring van de accountant daarover wordt nog verwacht.

Wethouder Nico Bults: “De financiële uitdagingen blijven onverminderd groot, zoals wij al eerder hebben geschetst. Zeker in het licht van de huidige coronacrisis wordt de opgave daardoor helaas niet kleiner.” De jaarstukken 2019 worden behandeld in de commissie Planning & Control op maandag 22 juni 2020 en in de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2020.

Opmerking, toegevoegd door BarendrechtNU: Hoewel de stukken (jaarverslag en verantwoording) officieel zijn aangeboden aan de gemeenteraad, zijn de betreffende documenten (op het moment van publicatie van dit bericht) nog niet openbaar gemaakt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »