Gebiedsvisie oostzijde NS-station: De Stationstuinen kunnen plaats bieden aan duizenden (starters)woningen

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag zijn de globale plannen van de gemeente bekend gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied ten oosten van Station Barendrecht. Dit gebeurde tijdens een vergadering van de commissie Ruimte in het gemeentehuis.

Het gebied ten oosten van het station bevat momenteel vooral veel loodsen, bedrijven en kantoorpanden. De gemeente ziet het liefst dat hier ‘Stationstuinen’ worden ontwikkeld. De ambtenaar die de presentatie gaf benadrukte dat het om kansen gaat. De gemeente wil faciliteren en zal de Stationstuinen (met oa woningen, recreatie en onderwijs) niet zelf bouwen.

Woningbouw en bedrijvigheid

De presentatie is gebaseerd op een ‘koersdocument’: een document met kansen voor het gebied, nog geen concrete plannen. In de presentatie werden kansen voor een ‘substantieel aantal woningen’ omschreven. Zo zou in één van de eerste fasen kunnen worden gekeken naar het herontwikkelen van het Hagé terrein (logistiek bedrijf direct naast de fietserstunnel bij station Barendrecht). Als deze grond beschikbaar kan komen voor woningen, ziet de gemeente hier plek voor 500 tot 800 woningen. De ligging van de woningen, direct bij het station, moet een positief effect hebben op de aantrekkingskracht van het gebied. Om ruimte te maken ziet de gemeente bedrijven het liefst verhuizen naar het nieuwe, verderop gelegen bedrijventerrein ‘Dutch Fresh Port’ (Nieuw Reijerwaard).

In de presentatie wordt nogmaals benadrukt dat er de potentie is om duizenden woningen te bouwen in het gehele gebied, o.a. voor starters en senioren. Starters worden genoemd als één van de belangrijkste doelgroepen. Het moet een gemengd gebied worden waar je kunt wonen, leren en werken (een “gemend woonwerkmilieu“). De gemeente wil de locatie van het knooppunt gebruiken (bedrijvigheid en OV) om het gebied een positieve impuls te geven. Het eerder geopende Spring! wordt als voorbeeld genoemd van woningbouw in het gebied.

Stationstuinen

De gemeente heeft 3 soorten ‘stationstuinen’ gedefinieerd:

  • De StadsTUIN: Wonen is één van de belangrijkste nieuwe functies in het gebied. StadsTUIN betreft het voormalige Hagé-terrein en kan de eerste fase worden. Kansen voor 500 – 800 woningen grenzend aan het station en verbonden met het centrum van Barendrecht en Zuidpolder.
  • De ProefTUIN: Ondersteunend aan Dutch Fresh Port wordt de proefTUIN een innovatieve broedplaats op het gebied van logistiek, voedselverwerking en energietransitie.
  • De SpoorTUIN: De spoorTUIN grenst direct aan het hoogwaardige HOV-knooppunt, station Barendrecht. Hier komen mensen samen in een levendig gebied waar je woont en werkt, of eenvoudig de trein pakt naar de stad. Er moeten in de toekomst 6 in plaats van de huidige 4 treinen per uur gaan rijden in beide richtingen.

Zie ook: ProRail koopt grond naast station Barendrecht voor nieuwe verkeersleidingspost

Haalbaarheid

Het gebied waar ‘de droom’ van de gemeente op is gebaseerd is momenteel nog een bedrijventerrein. Er moet dus nog veel onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden. Dichtbij bedrijven en het spoor wonen heeft voordelen, maar kan ook veiligheidsrisico’s en andere nadelen met zich meebrengen. Aangezien de gemeente zelf niet gaat bouwen, moeten andere partijen worden verleid om te gaan bouwen: de gemeente wil daarom eerst goed inzichtelijk krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Denk hierbij aan de veiligheid rond het spoor (en geluid en trillingen), bereikbaarheid, leefbaarheid, bouwhoogtes en parkeerruimte.

De plannen zullen nog worden verwerkt in de gebiedsvisie, deze aanpassingen moeten in het eerste kwartaal van 2020 gereed zijn. Op 8 oktober 2019 wordt het plan (opnieuw) besproken in de commissie.

Hulp van het Rijk

De Stations-tuinen is één van de 6 extra projecten van het Rijk en de provincie waar de woningbouwproductie versneld kan worden. Dit is opgenomen in de zogenaamde Woondeal.

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op in de versnelling van de woningbouw: “Barendrecht ziet dit als kans om in De Stationstuinen wonen, werken en leren te combineren. In het proces om te komen tot een gebiedsvisie krijgt iedereen met goede ideeën en initiatieven de ruimte om deze kenbaar te maken en hun mogelijkheden in het gebied te onderzoeken.

Foto’s: Sfeerimpressie van het toekomstige gebiedBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »