Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT –  Vandaag (Donderdag 19 september 2019) presenteert het Barendrechtse college van B&W de begroting 2020 (PDF): het huishoudboekje met de verwachte inkomsten en uitgaven voor volgend jaar.

Het college moet zo’n 2% bezuinigen, maar wil desondanks blijven investeren in onder andere openbare voorzieningen, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Maar dat betekent wel keuzes maken. Zo overweegt het college om gratis OV voor ouderen te beperken tot alleen de groep die weinig geld te besteden heeft. Ook wordt er vanaf 2021 4.5% bezuinigd op subsidies van de gemeente. Daarnaast stelt het college voor om het OZB-tarief te verhogen met gemiddelde €1.50 per woningeigenaar per maand. Een maatregel waar het college niet achter staat, maar het als onoverkomelijke maatregel ziet die ze wel moeten nemen.

Het volledige persbericht van de gemeente Barendrecht zelf over de begroting:


Niet alleen Barendrecht kampt met financiële uitdagingen. Alle gemeenten zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Maar bij de overheveling van die taken, heeft het Rijk ook direct een bezuinigingsslag doorgevoerd, terwijl de zorgkosten blijven stijgen. Gemeenten worden daarvoor niet gecompenseerd door het Rijk, en zijn nu genoodzaakt te bezuinigen. Gemeenten luidden daarover deze week opnieuw de noodklok bij het kabinet. Barendrecht moet zo’n 2% bezuinigen.

Geen bibliotheken of andere voorzieningen sluiten

Desondanks moet de hoge kwaliteit van openbare voorzieningen in Barendrecht blijven, vindt het college. “De afgelopen 15 jaar is veel geïnvesteerd in onze gemeente, en met resultaat. Denk maar aan Het Kruispunt, de bibliotheken en de veelal groeiende en bloeiende sportverenigingen. Het maakt Barendrecht mooier en aantrekkelijker. Dat gaan we absoluut niet te grabbel gooien.” aldus wethouder Nico Bults (Financiën). Ook worden mensen die weinig geld te besteden hebben zoveel mogelijk ontzien, wil het college zo min mogelijk bezuinigen op openbaar groen én blijven investeren in zorg, duurzaamheid en veiligheid. Bijvoorbeeld door een extra Buitengewoon Opsporingsambtenaar aan te stellen en door extra geld uit te trekken voor kinderen die opgroeien in armoede.

Gevolgen

Die keuzes hebben wel consequenties. Het college stelt daarom ook maatregelen voor. Zo wil ze het gratis openbaar vervoer voor AOW’ers beperken tot alleen de groep die weinig geld te besteden heeft. Ook wordt vanaf 2021 4,5% bezuinigd op het totaal aan subsidies. Hoe dat eruit kan gaan zien wil het college komend jaar eerst met de gemeenteraad bekijken. Daarnaast schrapt het college een kwart van haar eigen opleidingsbudget, wordt er bezuinigd op de bedrijfsvoering van de gemeente en worden bepaalde investeringen uitgesteld. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief licht te verhogen, wat neer komt op gemiddeld €1,50 per woningeigenaar per maand. “We zien dit als een onoverkomelijke maatregel. We staan er niet achter, maar het is het één of het ander, we moeten kiezen. En we willen niet, zoals vele andere gemeenten in Nederland, riskeren dat we sportverenigingen, bibliotheken of de kinderboerderij kwijt raken. Zodra blijkt dat we meer te besteden hebben zal dit de eerste maatregel zijn die we zullen terugdraaien.”, aldus de wethouder. Het OZB-tarief blijft in Barendrecht desondanks lager dan die in omliggende gemeenten als Albrandswaard, Ridderkerk en Zwijndrecht.

Besluitvorming

Het is de gemeenteraad die besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. Daarom legt het college deze begroting met bijbehorende investeringen én bezuinigingen eerst voor aan de raad. De raad vergadert hierover tijdens een commissievergadering Planning & Control op maandag 28 oktober a.s. en de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 12 november a.s. Beide vergaderingen zijn openbaar toegankelijk of te volgen via barendrecht.raadsinformatie.nl. Tijdens de commissievergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »