Afvalaanbiedstation, Londen, Barendrecht

BARENDRECHT – Veiligheidsproblemen bij een grote afvalverwerker zorgen ervoor dat de gemeente Barendrecht het opgehaalde grof afval (tijdelijk) zelf moet opslaan. Het betreft het grof huishoudelijk afval dat inwoners van Barendrecht op afspraak op straat kunnen zetten en dat dan wordt opgehaald door de gemeente.

De gemeente kan het afval niet meer bij het bedrijf RENEWI kwijt, die normaliter contractueel voor de afvoer en verwerking van het afval zorgt. Dit bedrijf kan op haar beurt het afval namelijk weer niet kwijt bij ‘Afval Energie Bedrijf’ (AEB) uit Amsterdam, waar verbrandingsovens zijn stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen (70% minder verbrandingscapaciteit).

Afvalaanbiedstation als opslag

De gemeente is vorige week vrijdag op de hoogte gesteld door RENEWI dat ze het afval vanuit de gemeente Barendrecht vanaf maandag 29 juli (tijdelijk) niet meer aannemen en verwerken. Het is niet bekend bij de gemeente hoe lang dit probleem gaat duren, intern worden de gevolgen nog onderzocht.

Op dit moment is de gemeente genoodzaakt om het opgehaalde afval zelf op te slaan in grote containers bij het afvalaanbiedstation aan de Londen: “We slaan dit nu tijdelijk op bij het Afvalaanbiedstation op Londen, maar we zijn alle mogelijkheden voor oplossingen aan het onderzoeken“, aldus een woordvoerder van de gemeente Barendrecht.

Hoe lang de situatie houdbaar is om zelf afval op te slaan in nog niet duidelijk: “De duur is ook afhankelijk van het aanbod grof huishoudelijk afval vanuit de inwoners van Barendrecht. De NV BAR Afvalbeheer zal bij het aanbieden van grof huishoudelijk afval nadrukkelijk letten op eventuele bruikbare of herbruikbare grondstoffen en die scheiden van het restafval, zodat deze stroom minder snel groeit“, zo stelt de woordvoerder.

Financiële consequenties

Wethouder Schaap laat weten dat het grof afval nog wel zal worden opgehaald in Barendrecht: “De NV BAR Afvalbeheer heeft ons laten weten dat het op afspraak ophalen van grof huishoudelijk bij de inwoners vooralsnog doorgang zal blijven vinden. De financiële en juridische consequenties worden onderzocht. Graag benadrukken wij dat er geen problemen zijn met de afvoer van fijn huishoudelijk afval, dat met behulp van minicontainers en de ondergrondse afvalcontainers wordt ingezameld. Ook zijn er geen problemen met het afval dat gescheiden wordt aangeleverd bij het afvalaanbiedstation. Dit afval wordt bij de AVR zelf verbrandBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »