Bomenkap in bosgebied langs o.a. Oude Maas, Vrijenburgbos en Kooiwalbos

BARENDRECHT – Vanaf medio juli voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit in de Vredepolder (bosgebied langs de Oude Maas bij Barendrecht). Essen die ziek zijn als gevolg van de essentaksterfte worden verwijderd en ook worden op plekken bomen weggehaald om andere bomen ruimte te geven.

De werkzaamheden vinden tegelijkertijd ook plaats in het Clarabos, Molenstee, Vrijenburgbos, Vaanbos en Kooiwalbos. Dit kan plaatselijk overlast veroorzaken omdat fiets- of wandelpaden tijdelijk worden afgesloten. In totaal nemen de werkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag.

Informatieve excursie

Op donderdag 13 juni geeft de boswachter een toelichting op de werkzaamheden in de Vredepolder. De excursie duurt van 17:00 tot 18:00 en start op de parkeerplaats van de Thermen. U kunt zich hiervoor aanmelden via: m.vanderhoek@staatsbosbeheer.nl

Bijna alle bomen langs fiets/wandelpaden en autowegen in het gebied bij de Oude Maas zijn van een oranje stip voorzien (bomen die worden gekapt zijn gemarkeerd met een oranje stip).

Gevaar voorkomen

Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat aangetaste bomen gevaarlijke situaties veroorzaken. Daarnaast worden bomen weg gehaald om ruimte en licht te maken zodat andere bomen zich verder kunnen ontwikkelen. Paden die worden beschadigd, worden zo snel mogelijk hersteld.

Staatsbosbeheer: “De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom haalt Staatsbosbeheer, in opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, de zieke essen weg om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Bosbeheer

Naast het weghalen van zieke bomen wordt er ook gedund in het bos. Selectief worden er op locaties bomen weggehaald die te dicht op elkaar staan. Zo krijgen de blijvende bomen meer ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Bomen die weggaan zijn gemarkeerd met een oranje stip. Bomen die blijven staan, omdat ze een bijzondere waarde hebben voor dieren en planten, hebben een blauwe stip. “We volgen hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer“, aldus Staatsbosbeheer.

Herplant

Daar waar als gevolg van de werkzaamheden open plekken ontstaan, plant Staatsbosbeheer in het najaar van 2019 nieuwe bomen. Daarbij gebruiken ze verschillende soorten inheemse loofbomen en struiksoorten: “We werken toe naar gemengde bossen met een gevarieerde structuur, om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziektes te verkleinen.

Natuurvereniging IJsselmonde uitte eind 2018 al haar zorgen over de aangekondigde bomenkap.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »