Afval loont stopt eind 2019 in Barendrecht, gemeente zet in op nascheiding

BARENDRECHT – Afval inzamelaar ‘Afval loont’ heeft aangekondigd eind 2019 te stoppen met de drie filialen in Barendrecht. Afval loont: “De gemeente heeft aangeven over te willen gaan op nascheiding. Wij willen niet stoppen maar vinden het erg jammer dat de gemeente al een beslissing heeft genomen.

Wethouder Schaap liet in oktober 2018 al weten dat continuering van afvalinzameling via ‘Afval loont’ ter discussie stond, omdat de scheidingsdoelen van het project niet werden gehaald. De gemeente verlengde het project toentertijd tijdelijk tot eind 2019.

“Wij hebben drie filialen verspreid in de gemeente. Sinds de start is er voor 5.288.000 kilo ingezameld.”, zo stelt Afval loont over het recyclen: “Wij zorgen ervoor dat het naar de juiste verwerker gaat zodat het gerecycled kan worden. De ruim 5.000 deelnemers die het gescheiden afval hebben ingeleverd, hebben wij voor circa €318.000,- uitbetaald aan o.a. goede doelen, stichtingen en individuele deelnemers.

Informatieavond

Inwoners van Barendrecht produceren gemiddeld 552 kilo afval per persoon per jaar. Hiervan is 283 kilo restafval. Ruim 70% hiervan kan hergebruikt worden, maar wordt nu verbrand. Gemeente Barendrecht: “Er móet dus iets veranderen. Benieuwd naar de plannen? Kom 4 maart om 19.30 uur naar het gemeentehuis. U begrijpt het: afval(scheiding) staat de komende jaren hoog op de agenda. We zijn druk bezig plannen te maken en nemen u graag mee hierin. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart laten we zien welke mogelijkheden er zijn en hoeveel van uw afval eigenlijk nog grondstof voor iets anders is. We nodigen u dan ook van harte uit uw eigen afvalzak mee te nemen. Dan analyseren we ter plekke hoeveel bruikbare grondstoffen daar nog in zitten. U zult daarvan versteld staan!

Gemiste inkomsten

De Dorpskerk en diverse anderen organisaties worden dankzij het donatieprogramma van Afval loont financieel ondersteund, door het stoppen van Afval loont vallen deze extra inkomsten weg. Dorpskerk Barendrecht: “De Dorpskerk wordt door dit besluit gedupeerd voor een bedrag van zo’n € 2000 per jaar. Jaarlijks werden door honderden Barendrechters, die het ‘oudste huis van Barendrecht’ een warm hart toedragen, vele duizenden keren afval aangeboden bij de filialen van Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Toen we enkele jaren geleden moesten stoppen met onze oud-papiercontainer was de Gemeente Barendrecht bereid om een eventuele terugval in inkomsten te compenseren. Daar hoefden we toen geen beroep op te doen, gezien het succes van Afval Loont. We gaan ervan uit dat de Gemeente ook nu het gemis aan inkomsten voor het onderhoud van de Dorpskerk zal gaan compenseren! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen zich in hun komende vergadering beraden over de te nemen stappen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »