Concrete plannen voor openbaar toilet en fietsreparatiepunt op station Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente heeft geld vrijgemaakt om het gebied ten zuidwesten van station Barendrecht te verbeteren. Voor de realisatie van een inpandig openbaar toilet is bijna €100.000 vrijgemaakt. Hiervan komt €16.000 uit een subsidie van de MRDH en wordt €32.500 bijgedragen door de NS.

Voordat de aanpassingen worden uitgevoerd moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan met de “1e tussenrapportage 2018/Voorjaarsnota 2019“, hier zijn de plannen in opgenomen. Naar verwachting wordt deze begin juli 2018 behandeld. Wel is er besloten om al een ontwerp te laten maken voor het opknappen van de fietserstunnel aan de Gebroken Meeldijk.

Sociale veiligheid

Het fietserstunneltje bij station Barendrecht moet door een flinke investering “aantrekkelijker en sociaal veiliger” worden, zo stelt het college in haar argumentatie. Hiervoor wordt €245.000 beschikbaar gesteld, waarvan net iets meer dan een ton subsidie is van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeente onderzoekt nog of deze kosten omlaag kunnen, bijvoorbeeld door de inzet van inwoners en maatschappelijke partners.

Fietsgebruik stimuleren

Daarnaast zal ook de binnenstalling worden opgeknapt (€ 150.000) en moet de trapopgang naar de stalling worden verbeterd (€ 61.000). De NS is inmiddels begonnen met aanpassingen aan de bewaakte fietsenstalling op station Barendrecht. Dit alles moet er volgens het college toe leiden dat het gebruik van de fiets als vervoermiddel naar het station wordt gestimuleerd. In de bewaakte fietsenstalling is ook een fietsreparatiepunt gepland.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »