Ontwikkeling van appartementencomplex Kruidenmeester stuit op verzet, dilemma voor politieke partijen

BARENDRECHT – Vastgoedontwikkelaar Novaform wil op de voormalige locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de Kruidentuin een appartementencomplex van 4,5 verdieping hoog bouwen: De Kruidenmeester. In 2011 werd echter een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad die dit niet toe staat.

De gebiedsvisie is toentertijd tot stand gekomen door overleg met alle betrokkenen, waaronder omwonenden. Volgens dit document mag er maximaal 3 verdiepingen (woonlagen) hoog worden gebouwd. De projectontwikkelaar van ‘de Kruidenmeester’ wil toestemming van de gemeente(raad) om af te wijken van deze hoogtelimiet (4 woonlagen en een verdiepte garage). Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte gisteravond (Dinsdag 6 februari 2018) bleek echter dat er vanuit verschillende hoeken verzet is tegen de plannen.

Dilemma voor politiek

Een groep van 38 omwonenden gaf aan tegen (de hoogte van) het bouwplan te zijn. Ook ouders van leerlingen van de naastgelegen school maken zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in het nu al drukke (en drukker wordende) verkeer rond de Kruidentuin. Nadat alle partijen gisteren (Dinsdag 6 februari 2018) mochten inspreken staat nu ook de politiek voor een dilemma: hoe betrouwbaar zijn wij als we toestemming geven voor het hogere gebouw terwijl dit volgens eerdere afspraken niet mag?

Het dilemma: Kiezen tussen het werken aan een oplossing voor het woningentekort in Barendrecht en het respecteren van eerdere afspraken met omwonenden. Over het algemeen leken de partijen overigens niet te zijn overtuigd door de projectontwikkelaar om een uitzondering te maken, een zwaarwegend argument ontbrak voor hen.

Buurtbelang Kruidentuin

De vereniging Buurtbelang De Kruidentuin is tegen de plannen, hoofdzakelijk vanwege de hoogte van het gebouw. De vereniging vertegenwoordigt 80% van de omwonenden van de Kruidentuin (Binnenlandse baan, Gouwe, Rozemarijnsingel): “De geplande bebouwing is te hoog en te massaal en komt te dicht op de tegenoverliggende woningen.“, aldus Dhr. Hoogerwerf, bestuurslid van de buurtvereniging.

Ze verzoeken de raad om niet met het plan in te stemmen, in plaats daarvan willen de bewoners in gesprek met de gemeente en ontwikkelaar “om in goed overleg met bewoners een bouwplan te ontwikkelen dat wel passend is in het gebied Kruidentuin en voldoet of nagenoeg voldoet aan de uitgangspunten van de gebiedsvisie.

Verkeersveiligheid

Namens ouders van leerlingen van CBS De Hoeksteen sprak mevrouw van Ree in tijdens de vergadering. Ze legde hierin de nadruk op het verkeersveiligheidsprobleem in en rond de Kruidentuin. De school heeft recent flink ingezet op fietsgebruik, in plaats van ouders die met de auto hun kinderen naar school komen brengen, maar dit lost het verkeers(veiligheids)probleem niet op: “Dit is juist de reden dat wij hier met grote zorg zitten, wie waarborgt de veiligheid van onze leerlingen?” Meer woningen (en auto’s) en het verdwijnen van huidige parkeerplaatsen aan de Kruidentuin zou de verkeersdrukte kunnen doen laten toenemen.

Wethouder Luijendijk werd daarom met klem verzocht om maatregelen te nemen die de veiligheid van de leerlingen in het verkeer gaat garanderen, zowel tijdens als na eventuele bouwwerkzaamheden. Dit zou kunnen in de vorm van een volledig verbod op motorverkeer aan de Kruidentuin. De politiek ging hierin mee en verzocht de wethouder op zeer korte termijn met een sluitend plan van aanpak te komen, ook als de nieuwbouwplannen voor de Kruidenmeester niet door gaan.

Gebiedsvisie

Een gebiedsvisie bevat o.a. voorwaarden en limieten waar ontwikkelaars zich aan moeten houden als ze gaan bouwen op een stuk grond in de gemeente Barendrecht. De VVD vroeg zich af waarom de gemeenteraad nog dergelijke gebiedsvisies zou moeten opstellen (in de toekomst) als er toch regelmatig wordt verzocht om hiervan af te wijken. Het komt de laatste tijd vaker voor dat projectontwikkelaars buiten de gestelde voorwaarden willen werken (groter/hoger), enkele maanden geleden was dit ook het geval bij Het Jagthuys aan de Lindehoevelaan.

De partij wees de ontwikkelaar er ook op dat hij wist van de gebiedsvisie toen de grond werd aangekocht: “U heeft willens en wetens die grond gekocht waarvan u weet dat dat uw huidige plan daar niet in past.

Gemeenteraad

Uiteindelijk vond een meerderheid van de commissieleden het raadsvoorstel besluitrijp: op 6 maart zal het voorstel worden behandeld in de gemeenteraad. Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken willen partijen nog wel een bezonningsstudie (zonuren/schaduwen) van het gebouw zien en een plan over hoe de verkeersveiligheid gaat worden verbeterd.

Hoewel de partijen zich gisteravond (Dinsdag 6 februari 2018) nog niet heel duidelijk hebben uitgesproken lijken de huidige plannen op losse schroeven te staan. Verschillende partijen gaven aan dat er nog teveel open einden zijn waar eerst antwoord op moet komen om duidelijkheid te krijgen over het totaalplaatje.

Artikelfoto: Impressie van het aangepaste ontwerp voor ‘De Kruidenmeester’. De ontwikkelaar heeft een ‘set back’ op de 4e verdieping toegepast: De 3 penthouses liggen daardoor ‘verder naar achter’.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »