Vragen over veiligheid rond bezoek van Mark Rutte aan Carnisse Veste

BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag bracht premier Mark Rutte een bezoek aan winkelcentrum Carnisse Veste. De toch al drukke passage onderin het winkelcentrum had door de komst van de premier te maken met een grote groep mensen die op één plek in de hal bleven staan.

De CDA fractie heeft het college van Barendrecht vragen gesteld over de veiligheidssituatie rond dit bezoek: “Het CDA heeft vernomen dat de beveiliging van Carnisse Veste pas de dag ervoor op de hoogte gesteld was van het bezoek . Daarnaast begreep het CDA dat er geen extra politie aanwezig was. Wij hebben vernomen dat bij evenementen als bijvoorbeeld Sinterklaas wel sprake is van extra politie aanwezigheid dan wel dat er extra beveiliging wordt ingezet. Het CDA heeft daarom de vraag hoe de veiligheid van het publiek is geborgd, ingeval van eventuele calamiteiten bij grote evenementen in Carnisse Veste. 

Mensenmassa

Dankzij de inzet (op eigen infinitief) van Buurtpreventie vrijwilligers werd er na aankomst van Rutte, zo goed als mogelijk, een ‘pad’ langs de mensenmassa gevormd. Bezoekers met een winkelwagentje konden in eerste instantie namelijk helemaal niet passeren richting de supermarkten.

De CDA fractie heeft de volgende vragen ingediend bij het college over de veiligheid rond dergelijke drukbezochte evenement in winkelcentrum Carnisse Veste:

  1. Als iemand een groot evenement wil organiseren. Hoe verloopt de procedure en waarop wordt gelet om de veiligheid te borgen bij evenementen in Carnisse Veste?
  2. Klopt het verhaal, aangaande het bezoek van de heer Rutte, zoals dat hierboven is geschetst?
  3. Was de campagneactie vergunningplichtig? Zo ja, wanneer is hiervoor een aanvraag gedaan? Is deze goed gekeurd? Was in de vergunningaanvraag bekend dat er een grote groep mensen verwacht kon worden?
  4. Waneer was bekend bij de gemeente en de beveiliging dat de heer Rutte zou komen?
  5. Is het College van mening dat Carnisse Veste voldoende berekend is op een bezoek van hooggeplaatste personen , dat kort van te voren wordt aangekondigd en waarbij veel mensen redelijkerwijze verwacht kunnen worden ?


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »