Schets uit de document 'Beeldkwaliteit Centrum Barendrecht'

BARENDRECHT – Voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Barendrecht is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en gisteravond (Dinsdag 15 december 2015) goedgekeurd door de gemeenteraad. De beeldkwaliteit in het centrum kenmerkt zich door kleinschaligheid en verschillende bouwstijlen uit verschillende tijdperken. Het is dit kleinschalige karakter dat het huidige centrum onderscheidend maakt.

Ingezet wordt op meer samenhang in de bebouwing door een verbetering van de gevels naar een meer dorps karakter dat aansluit bij de sfeer van de ligging op een dijk en de sfeer van de Oude Dorpskern. Daarnaast heeft de raad ingestemd met het voorstel om 14 garageboxen niet te slopen in het gebied Onderlangs achter de Binnenlandse Baan 6-28.

“Visie op parkeren”

De Parkeernota Barendrecht: deel I “Visie op parkeren” is gisteravond (Dinsdag 15 december 2015) vastgesteld. Bij de verkeerskundige beoordeling van diverse ruimtelijke plannen wordt regelmatig ervaren dat het beleidskader voor parkeren verouderd is. Vooruitlopend op de formele vaststelling en als uitwerking van deze verkeersvisie wordt de Parkeernota 2008 herzien en geactualiseerd. Ook dit onderwerp heeft (deels) een relatie met het centrum.

Foto: Schets uit de document ‘Beeldkwaliteit Centrum Barendrecht’ met o.a. zichtbaar de verlegde Binnenlandse baan over het huidige parkeerterrein voor het gemeentehuis en het nieuwe plan voor ‘t Vlak.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »