Hoogste punt nieuwbouw MFA Lagewei bereikt (Vrouwenpolder, Barendrecht)

BARENDRECHT – De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Lagewei zal later in gebruik worden genomen dan gepland. Het bouwbedrijf WBC dat verantwoordelijk was voor de bouw is recent failliet verklaard. De MFA Lagewei had in december gereed moeten zijn.

In april van dit jaar werd er begonnen met de bouw van de MFA en in september werd het hoogste punt bereikt. MFA Lagewei is momenteel de laatste accommodatie die wordt ontwikkeld op de campus.

Cruciale fase

Verantwoordelijk wethouder Leon van Noort constateert: “Het bouwwerk bevindt zich in een cruciale fase omdat het gebouw nog niet wind- en waterdicht is.” Gezien de fase van de bouw en het belang van realisatie ervan is hij zeer nauw betrokken bij de voortgang van de bouw. “De curator bekijkt nu of de bouw kan worden voortgezet. Zo niet, dan gaan we direct andere stappen ondernemen om zo min mogelijk vertraging op te lopen.

Wethouder van Noort: “Op dit moment is dus nog niet bekend is wat de financiële consequenties zijn , wat dit betekent voor de planning en de garanties. Wel kan ik u aangeven dat de gemeente WBC heeft gefactureerd op basis van de werkelijke stand van zaken van het werk. E r is dus geen sprake van voorfinanciering door de gemeente.

Meerdere functies

In de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Lagewei worden een jongerencentrum, een gymzaal en wissellokalen voor het Dalton Lyceum en scholengemeenschap Calvijn Groene Hart gerealiseerd. Na oplevering van de nieuwbouw van de MFA worden de noodlokalen van het Dalton Lyceum weggehaaldBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »