Doormanplein, Barendrecht (Avond)

BARENDRECHT – Er moet op korte termijn een oplossing komen voor de wekelijkse onrust op en rond het Doormanplein in Barendrecht. Dat schrijft de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in een brief aan burgemeester Jan van Belzen.

Sinds enige tijd verzamelen zich elke vrijdagavond jongeren op het plein die in de cafés geen alcohol krijgen. Ze nemen dat daarom zelf mee naar het plein. Voor omwonenden leidt dat tot overlast. De Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht trok eerder al meermaals aan de bel over de overlast.

De brief

Geachte heer van Belzen,

De laatste twee à drie maanden is het regelmatig onrustig in de Oude Dorpskern van Barendrecht. Vooral op de vrijdagavond verzamelen grote groepen jongeren van onder de 18 jaar zich op het Doormanplein.

Deze jongeren mogen de lokale horeca niet binnen, of kunnen daar gezien de leeftijdgrens geen alcoholconsumpties kopen, daarop wordt streng gecontroleerd. Daarom nemen zij hun eigen drank mee en bouwen op het plein ‘hun eigen feestje’.

Door het grote aantal jongeren ontstaat een intimiderende situatie voor omwonenden en bezoekers van de horeca. Ook is er overlast in de directe omgeving in de vorm van geluidsoverlast, wildplassen, poepen tussen geparkeerde auto’s en afval op straat en in tuinen.

De politie is zeer beperkt (met twee agenten) aanwezig maar tegenover zo’n grote groep valt weinig in te brengen. Dit wordt ook door de politie zelf ter plaatse aangegeven. De bikerteams die juist in de straten rond het Doormanplein kunnen optreden worden helaas al weken zeer weinig gesignaleerd. Bij de grenzen van de alcoholvrije zone wordt niet preventief gecontroleerd (rugzakcontrole) op meegebrachte dranken aangezien de huidige wetgeving dat niet toelaat.

Anders dan in voorgaande jaren gaat het hier niet om criminele en agressieve jongeren mede van buitenaf, maar om voornamelijk de opgroeiende jeugd van Barendrecht. Individueel aangesproken valt er, afhankelijk van de mate van dronkenschap, nog wel mee te praten.

Verstoring van de openbare orde – en wat ons betreft is daar hier duidelijk sprake van – is een taak van de overheid. Daarom vragen wij van u op zeer korte termijn effectieve oplossingen. Wij denken aan meer inzet van politie, bikerteams om de situatie weer onder controle te krijgen en verdere aangroei en calamiteiten te voorkomen.

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat nadrukkelijke aanwezigheid goed werkt. Het plaatsen van de mobiele camera op het plein is als mogelijke optie besproken echter dat is een zeer beperkte oplossing aangezien er sterk uitgewaaierd wordt in de omliggende wijk.

Op de langere termijn moet naar de oorzaak van de overlast worden gekeken want feit is dat er voor deze jongeren ‘s avonds in Barendrecht weinig te beleven valt. Vroegere uitgaansgelegenheden hebben hun deuren gesloten of zijn zich op ander publiek gaan richten.

We vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend

Pieter Dreef, secretaris
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »