BVODKB: Overlast door jeugd op en rond Doormanplein houdt aan

BARENDRECHT – Drie weken geleden moest een 15-jarige jongen worden overgebracht naar het ziekenhuis na een alcoholvergiftiging te hebben opgelopen. Het voorval vond plaats op het Doormanplein. Het incident kwam echter niet onverwacht voor de bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODKB).

Vrijwel wekelijks ondervinden bewoners van de Oude Dorpskern naar eigen zeggen overlast van (minderjarige) jongeren die daar rondhangen, alcohol drinken, rotzooi maken en herrie schoppen. Als de politie of BOA’s komen kunnen ze vaak niets doen: de zelf meegenomen drank wordt verstopt in de bosjes. Gedurende de avond wordt de drank opgedronken en eindigen de flesjes op straat, zo stelt de vereniging (foto van het opruimen door bewoners afgelopen zaterdag).

Incidenten Doormanplein

Burgemeester van Belzen, verantwoordelijk voor veiligheid, kon afgelopen week nog geen cijfers geven over het aantal geregistreerde incidenten op en rond het Doormanplein. Hier wordt later op teruggekomen. Wel laat de burgemeester weten dat de overlast bekend is bij politie en gemeente. Er zouden al meer agenten en BOA’s actief zijn op vrijdag en zaterdagavond om de overlast aan te pakken, waaronder BOA’s van het bikers-team.

Onjuiste weergave van de werkelijkheid

De bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODKB) noemt dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid: “De politie rijdt een aantal keren op vrijdagavond/nacht rond het Doormanplein. Na aandringen van ons is het vorig weekeinde eindelijk zover gekomen dat ze te voet een aantal uren hebben rondgelopen.” BOA’s zijn de afgelopen maanden niet gezien op het plein: “Het is ons als bewoners opgevallen dat er sinds februari 2015 geen enkele BOA op vrijdag en zaterdagavond is gesignaleerd. Pas na het vergiftigingsincident (…) signaleerden we afgelopen weekeinde eindelijk weer eens BOA’s.

“Box”

Als er al wordt opgetreden tegen overlastgevers zou dat geen effect hebben door de wijze van afhandeling. BVODKB: “Afgelopen weekeinde is verschillende keren waargenomen dat het optreden bij aantreffen van drank op straat uit niet meer bestaat dan aanspreken, zeggen dat het niet meer gedaan mag worden. Na het schudden van handen of zelfs het geven van een “box” is deze overtreding meestal afgedaan.” De bewoners zijn ook ontevreden over de aanpak van aangetroffen drank bij een minderjarige afgelopen weekend: na het leeggieten van de drank op straat kreeg deze een hand en was de zaak afgedaan.

Burgemeester van Belzen stelt: “De jongeren worden aangesproken door politie, BOA’s (…) en gewezen op de gevaren van alcohol en drugs misbruik. Zo nodig worden ouders betrokken. (…) Onze inzet is erop gericht de overlast te verminderen of weg te nemen. (…) De focus van deze gezamenlijke capaciteit is gericht op openbare orde incidenten welke gerelateerd zijn aan de aanwezige horecagelegenheden. Tegen misstanden zoals het verstoppen van drank etc. wordt uiteraard, bij constatering, ter plaatse opgetreden.

Minderjarigen

De gemeente heeft tevens in beeld gebracht wie de overlastgevers zijn. Van Belzen: “Dit betreft (…) voornamelijk jeugd uit Barendrecht zelf.” De bewonersvereniging vindt dit niet specifiek genoeg waardoor het daadwerkelijk probleem niet wordt benoemd: “Als de gemeente goed in beeld heeft wie deze jongeren zijn dan is dus ook bekend dat het hier altijd om minderjarigen gaat. In alle antwoorden valt op dat de burgemeester helemaal niets zegt over alcoholgebruik op straat door de minderjarigen.

Nauw contact

Volgens de burgemeester is er nauw contact met de melders van de overlast, zelf vinden deze melders echter dat ze niet snel genoeg gehoord worden. Meldingen krijgen geen prioriteit waardoor de situatie al is veranderd zodra de BOA of politie aanwezig is. De komende periode zal de huidige overlast aanpak worden geëvalueerd met partners en melders. De burgemeester wil voorkomen dat de problemen zich verplaatsen naar andere gebieden. BVODKB geeft aan dit een goede stap te vinden, maar wacht vooralsnog op een uitnodiging hiervoor: “De meldingen waar de burgemeester over spreekt zijn waarschijnlijk allemaal afkomstig van de leden van onze vereniging.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »