Heulweg afgesloten vanaf maandag 3 juni

BARENDRECHT – Het terrein ten westen van de Heulweg wordt bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van grondwerk, vervangen van de riolering, aanbrengen van verharding en het plaatsen van een hekwerk.

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 27 mei en duren naar verwachting tot half juli 2019. Van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni wordt de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Afsluiting Heulweg

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

  • Grondwerkzaamheden, inclusief het verwijderen van een plek met vervuilde grond;
  • Riolering worden in 2 fases vervangen:
    • Een deel onder de kruising Heulweg / fietspad naar het fietstunneltje;
    • Een deel in het terrein ten westen van de Heulweg.
  • Als laatste worden overige werkzaamheden uitgevoerd.

Voor de rioleringswerkzaamheden aan de kruising Heulweg / fietspad wordt de Heulweg van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni 2019 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Carnisserbaan, Smitshoeksebaan en door Smitshoek. De omleiding wordt ter plekke aangegeven. Fietsers en voetgangers worden direct om de werkzaamheden heen geleid.

Overlast

Samen met aannemer  GKB Realisatie bv wordt door de gemeente geprobeerd om hinder en overlast tot een minimum te beperken. Toch kan enige overlast niet worden uitgesloten. Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk vertragen.

« | »