BARENDRECHT  – De gemeenteraad heeft gisteravond (Dinsdag 16 december 2014) besloten op hoofdlijnen in te stemmen met het projectvoorstel ontwikkeling Dorpskern Oud-Barendrecht en de uitvoering verder in handen te geven van het college. Het voorstel is een goede aanpak om te werken aan een aantrekkelijk, leefbaar en vitale Dorpskern die past binnen de cultuurhistorische context. De uitvoering gebeurt gezamenlijk met betrokken partijen die elk hun eigen expertise en inbreng in het gebied hebben.

Het projectvoorstel is opgesteld door vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in samenspraak met wethouder Vermaat.

Investeringsssubsidies sport

De raad heeft ingestemd met het voorstel om een investeringssubsidie van  €30.000,- toe te kennen aan C.A.V. Energie voor uitbreiding van de accommodatie ten behoeve van (door)ontwikkeling maatschappelijke projecten. Tevens is ingestemd met het voorstel om een investeringssubsidie van  €65.000,- toe te kennen aan Tennis Vereniging Barendrecht voor renovatie van het sportpark op basis van de 1/3e sportsubsidie regeling.

Decentralisaties

De raadsleden hebben besloten zes verordeningen vast te stellen voor het in werking treden van de Participatiewet en Wwb-maatregelen per 1 januari 2015. Dit betreft inhoudelijke wijzigingen, technische aanpassingen of nieuwe verordeningen. De verordeningen zijn vanaf medio december 2014 in te zien via overheid.nl.

Stichting Onderwijs-Bedrijfsleven

Dinsdagavond heeft de raad besloten geen bedenkingen en wensen kenbaar te maken op het collegebesluit om deel te nemen aan de Stichting Onderwijs-Bedrijfsleven. Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek



« | »