Gemeentehuis Barendrecht (Gemeentehuisplein, Binnenhof)

BARENDRECHT – Het college van B&W in Barendrecht wil dat er zo’n 2,5 miljoen euro uit de Eneco gelden wordt besteed om op 3 specifieke locaties in Barendrecht ‘klimaatadaptieve aanpassingen’ door te voeren in de buitenruimte.

Een kleine 1,1 miljoen euro wil het college besteden aan het klimaatadaptief inrichten van de Oude Dorpskern. Ruim €100.000 moet naar de aanpak van wateroverlast in de Oranjewijk. Ruim 1,1 miljoen voor het klimaatadaptief inrichten van het Havenhoofd in Carnisselande en nog een kleine €200.000 voor de uitvoering van de motie ‘Groene Parels’ (PDF), welke draait om het aanplanten van 100 ‘kwalitatief hoogwaardige bomen’ in het centrum van Barendrecht.

Klimaatadaptief

Het college in het raadsvoorstel: “Bij het beschikbaar komen van de Eneco-gelden is een bestemmingsreserve Klimaatadaptatie gevormd ter grootte van € 2.500.000. Dit met als achtergrond het bewustzijn dat bij de aanpak van de buitenruimte terdege rekening zal moeten worden gehouden met het klimaatadaptief inrichten van onze buitenruimte. Niet alleen om wateroverlast te bestrijden maar zeker ook om in droge periodes voldoende water beschikbaar te houden. Daarnaast is een belangrijk punt bij het klimaatadaptief inrichten het beperken van de zgn. warmtestress, de (te) hoge temperaturen in de buitenruimte in de zomerse periode.

Details over de aanpassingen in de Oude Dorpskern zijn er (in het voorstel) nog niet. De gemeente zegt nog een plan (verder) te willen ontwikkelen in samenwerking met de bewonersverenigingen. “Na besluitvorming worden de projecten verder vormgegeven en vindt verdere participatie plaats“, valt hierover te lezen in het voorstel.

Op het Havenhoofd gaat het om het beperken van ‘warmtestress’: “Het project rond het Havenhoofd is eveneens opgestart en vraagt om een verdere invulling van het plein zodat ook dit plein klimaatadaptief en ook een bijdrage gaat leveren aan het beperken van de warmtestress zoals die nu optreed.

Voorstel

Aanstaande dinsdag wordt het voorstel (PDF) van het college besproken in de commissie Ruimte. Daarna zal ook de gemeenteraad (21 september 2021) nog moeten instemmen om de plannen definitief te maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »