Groene containers (Foto door: Echt voor Barendrecht)

BARENDRECHT – In het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Barendrecht is opgenomen dat bewoners een tweetal (mini)containers krijgen om afval gescheiden in te leveren. Het college wil hiermee het afvalscheidingspercentage verhogen.

Echt voor Barendrecht (EVB) stemde als enige partij niet in met het nieuwe afvalbeleid. De partij verzet zich voornamelijk tegen de verplichte containers die bewoners krijgen. De huidige verantwoordelijk wethouder, Cees Schaap, en de vorige wethouder, Dirk Vermaat (EVB), staan nu lijnrecht tegenover elkaar: Is het nu wel of niet mogelijk om inwoners (juridisch) te verplichten om deze containers af te nemen en te gebruiken?

Containers wel verplicht

Wethouder Cees Schaap liet eind april, naar aanleiding van vragen hiervoor door EVB, weten dat de gemeente de container bij inwoners kan verplichten. Hij verwijst daarbij naar een tweetal eerdere gerechtelijke uitspraken en de Afvalstoffenverordening (uit 2008) zoals die in Barendrecht is vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het voor inwoners verboden is om afval op een andere manier aan te bieden dan de vastgestelde manier. Wethouder Schaap: “Doet hij dat niet, dan kan hij een (strafrechtelijke) boete krijgen of kan de gemeente middels bestuursdwang (bestuursrechtelijk) optreden.

De wethouder heeft ook aangegeven niet bereid te zijn om inwoners vooraf te vragen of ze de containers wel willen. Hij is er van overtuigd dat de gekozen manier het hoogste scheidingspercentage kan behalen: “Ik ben er van overtuigd dat we door het aanbieden van de mini-containers inwoners faciliteren dit ook maximaal te kunnen doen

Containers niet verplicht

Dirk Vermaat, wethouder in het vorige college, is tegenstander van de verplichting voor het gebruik van de containers. Een ingezonden open brief hierover van de heer Vermaat:


Vraag: Kunt u de nieuwe afvalcontainers weigeren? Het eerlijke en echte verhaal!

Het college van B&W voert een nieuwe wijze van afvalinzameling in. Een plan dat met 15 tegen 14 stemmen door de gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is dat alle inwoners van Barendrecht die in een zogenoemde laagbouwwoning wonen, worden voorzien van twee joekels van containers. Eén voor papier en karton en één voor gft-afval.

Wethouder Schaap stelt, in beantwoording van vragen van inwoners en van de fractie van EVB in de gemeenteraad, dat de afname van deze containers verplicht is en als u niet aan deze verplichting voldoet, u een boete krijgt.

Deze informatie en dit antwoord is onjuist. De fractie van EVB is na zorgvuldig juridisch onderzoek tot de conclusie gekomen dat u niet verplicht bent deze twee containers te accepteren. Daar is geen wettelijke grondslag voor.

Het antwoord op de vraag of u deze containers kunt weigeren is dus: Ja! U kunt deze containers weigeren.

Heeft dat consequenties voor u?

U wordt verplicht om het afval gescheiden aan te leveren. Als u dat al doet door bijvoorbeeld uw papier bij Afval Loont, een vereniging of kerk te brengen, of u doet uw papier al in één van de gemeentelijke ondergrondse papiercontainers, dan hebt u geen papiercontainer nodig en kunt u deze gewoon weigeren.

Verwerkt u uw gft-afval in uw tuin of hebt u een compostvat, dan heeft u ook geen gft-container nodig. Ook die kunt u gewoon weigeren, zonder dat u hoeft te vrezen voor een boete.

Heeft u nooit aan afvalscheiding gedaan, dan mag en kunt u de containers ook weigeren, maar dan moet u wel uw papier en gft-afval gaan scheiden. Bijvoorbeeld door uw papier en karton in een van de gemeentelijke ondergrondse papiercontainers te deponeren. Dan heeft u geen papiercontainer nodig. Wilt u ook geen gft-container, dan kunt u een compostvat aanschaffen. Dat is ook nog eens goed voor het milieu en uw tuin. Ook kunt u uw gft-afval, als het u uitkomt, naar het afvalaanbiedstation aan de Londen brengen. En dat is geheel gratis.

Kortom

U wordt verplicht uw afval te scheiden, maar u bent niet verplicht de containers te accepteren en aan te nemen. U kunt kiezen. De fractie van EVB zal zich ervoor inzetten dat aan u, voordat de containers worden verspreid, de vraag zal worden gesteld of u deze container(s) wilt of niet. Wij zullen dat dinsdag a.s. aan de gemeenteraad voorstellen, want daar heeft u recht op.

Tot slot

Wij zeggen u toe ons te blijven inzetten voor een systeem van afvalinzameling dat na een zorgvuldige inspraakprocedure tot stand komt, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een breed draagvlak noodzakelijk is om tot een effectief afval- en milieubeleid te komen. Of we die joekels van containers daarbij nodig hebben, zal dan pas blijken.

Namens de gemeenteraadsfractie van EVB

mr. Dirk Vermaat


Artikelfoto door: Echt voor BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »