Plan: Ondergrondse containers in Barendrecht legen vóórdat ze vol zijn

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag is door een meerderheid van de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Barendrecht aangenomen. Alleen Echt voor Barendrecht (EVB) stemde tegen het raadsvoorstel. Onderdeel van het nieuwe beleid zijn maatregelen die de gemeente wil nemen om het afvalscheidingspercentage te verhogen: inwoners moeten meer afval gescheiden gaan inleveren.

In ieder geval twee punten uit het beleid zorgde voor discussie in de raad: Inwoners krijgen 2 (mini) containers (in de voortuin): één voor GFT afval en één voor papier/karton. Daarnaast worden de bestaande ondergrondse containers vervangen door containers met software waarmee per huishouden kan worden bijgehouden hoeveel (rest)afval er wordt ingeleverd. Dit geldt alleen voor laagbouwwoningen, voor hoogbouw komen afzonderlijke maatwerkoplossingen, die per situatie worden geïnventariseerd.

Restafval

Lever je bij de ondergrondse container minder restafval in dan ‘de norm’ is, dan krijg je geld terug. Lever je meer restafval in, dan moet je bijbetalen. Hoeveel je precies kan inleveren tegen welk tarief is afhankelijk van het aantal bewoners per huishouden en staat nog ter discussie door een aangenomen motie tijdens de gemeenteraad. De coalitiepartijen willen dat het college hier nader onderzoek naar doet.

Het initiële plan hiervan was om een huishouden 104 keer per jaar een (60 liter) zak restafval in te laten leveren bij de ondergrondse containers: “Als men minder aanbiedt, zal dat huishouden een restitutie krijgen van €0,75 per keer dat de afvalzak minder dan 104 keer is aangeboden. Als men meer aanbiedt, dan betaalt men €0,75 per afvalzak extra. De afvalinzameling is kostendekkend en niet winstgevend voor onze gemeente.” Een nieuw aan te schaffen systeem voor de ondergrondse containers gebruikt pasjes die inwoners moeten scannen bij de container. Er wordt dus niet in kilo’s gewogen hoeveel afval er wordt ingeleverd, maar per ‘aanlever moment’. Het PMD (plastic, metaal en drankpakken) kan in de toekomst samen met het (droge) restafval in dezelfde ondergrondse container.

Petitie

Inwoners die het niet eens zijn met de plannen, zijn afgelopen week direct een petitie gestart tegen het beleid. Ruim 2.700 handtekeningen werden er tot op heden opgehaald, voornamelijk tegen de 2 containers per huishouden en het verdwijnen van Afval loont. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven inmiddels een afspraak te hebben gemaakt met de initiatiefnemers van de petitie om “hun bezwaren, vragen en zorgen te bespreken“.

Wethouder Schaap reageerde in een brief, gepubliceerd op de gemeentewebsite, op reacties van ondertekenaars van de petitie: “Laat ik vooropstellen dat ik begrip heb voor de reacties die ik lees en hoor. Persoonlijk sta ik bijvoorbeeld evenmin te trappelen om twee afvalcontainers in mijn tuin te plaatsen. Toch is dit een klein offer voor het doel waar het allemaal om draait. Onze gemeente staat in de top 10 van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Daar moeten we, voor het milieu maar zeker ook uit kostenoverwegingen, iets aan doen. Voor het laten verbranden van het restafval moeten we namelijk steeds meer betalen, terwijl de grondstoffen die we uit de verbrandingsoven redden juist geld waard zijn.” (volledige brief)

Meer afvalbeleid

Andere punten uit het aangenomen afvalbeleid zijn, in het kort:

  • JA-JA stickers op de brievenbus om nog reclamefolders te ontvangen. Wie geen (JA-JA) sticker op zijn brievenbus heeft krijgt geen reclamefolders meer.
  • Luiers: Het college wil onderzoeken of in 2019 luiers ook apart kunnen worden ingezameld en gerecycled. Er wordt in Nederland een speciale fabriek gebouwd om luiers te kunnen recyclen.
  • Medisch afval (medicijnen en injectienaalden): Deze kunnen worden ingeleverd bij apothekers. De gemeente heeft afspraken met hen gemaakte om het afval op te halen.
  • De gemeente wil het ‘sterk verouderde’ afvalaanbiedstation aan de Londen gaan verbeteren.

Het volledige afvalbeleid is terug te lezen op de website van de gemeente Barendrecht (PDF).

Afval loont

Wethouder Schaap over het (pilot) project met Afval loont: “Afval loont heeft tijdens de pilot in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd. Ieder huishouden in Barendrecht draagt via de afvalstoffenheffing € 10,- per jaar bij aan Afval loont, maar niet iedereen maakt er gebruik van. We zijn één van de slechtst scorende gemeenten voor wat betreft het scheidingspercentage. Zonder drastische wijziging blijven we teveel afval verbranden en stijgen de kosten onbeheersbaar. Ik ben met ‘Afval loont’ in gesprek over een nieuwe rol in onze lokale samenleving. Daarbij staat voor mij voorop dat dit geen afbreuk moet doen aan het scheidingspercentage en dat de kosten voor u als inwoner niet stijgen. Wanneer een nieuwe rol niet mogelijk zou zijn, worden lokale verenigingen, kerken en scholen die nu geld ontvangen via Afval loont gecompenseerd uit de opbrengsten van in Barendrecht ingezamelde grondstoffen. Het personeel van Afval loont wordt in dat geval begeleid van werk naar werk.

Aanbesteding

Hoewel het afvalbeleid pas afgelopen dinsdag werd aangenomen door de gemeenteraad, heeft de gemeente mogelijke leveranciers al de week ervoor geinformeerd over de komende aanbesteding (samen met de andere gemeenten uit de BAR samenwerking): “Levering van ondergrondse containers inclusief plaatsing, onderhoudscontract en levering van toegangscontrolesystemen

Waarom verandering?

Het college wil met het nieuwe beleid voorkomen dat afvalbelastingen omhoog moeten: als de gemeente namelijk geen beter afvalscheidingspercentage krijgt, zal deze belasting (door de Rijksoverheid) worden verhoogd. Gemeente Barendrecht: “De Rijksoverheid verhoogt jaarlijks fors de belasting op de verbranding van restafval. Het verbranden van dit afval kost ons dus steeds meer geld. Die kosten betalen de inwoners van Barendrecht via de afvalstoffenheffing. Ook voor uw portemonnee willen we daarom zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval redden. Het restafval dat overblijft wordt door verbranding omgezet in warmte en energie, een duurzame oplossing.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »