Bijeenkomst gemeenteraad (04-04-2018) over coalitieonderhandelingen

BARENDRECHT – De gemeenteraad komt vanavond (Dinsdag 29 januari 2019) bijeen voor een vergadering over (o.a.) de wijzigingen aan de gemeentebegroting om het nieuwe collegeprogramma uit te kunnen voeren. Het college van B&W heeft echter verzocht om dit debat uit te stellen. Uit recent onderzoek is gebleken dat er vanaf 2019 een financieel tekort is bij de uitvoer van deze begrotingswijziging.

Burgemeester van Belzen schrijft over het onderzoek namens het College van B&W aan de gemeenteraad: “Deze uitkomsten laten een dusdanig financieel tekort zien, vanaf 2019, waardoor wij genoodzaakt zijn u nu te vragen om de voor vanavond (Dinsdag 29 januari 2019) geagendeerde begrotingswijziging 2019 als gevolg van het Collegeprogramma 2018 – 2022 niet te behandelen.” Het college is vanochtend (Dinsdag 29 januari 2019) geinformeerd over deze uitkomsten van het onderzoek.

Update 20:28 uur: Het betreft een tekort van één tot twee miljoen per jaar.

Inzicht financiële situatie

Het college wil de begrotingswijziging ‘terugsturen’ naar de commissie Planning & Control, daar kan dan meer informatie worden gegeven over de financiële situatie (en tekorten). Het college lijkt, op basis van de brief, niet voornemens om hier vanavond (Dinsdag 29 januari 2019) al inzicht in te geven. In de brief wordt alleen aangegeven dat ‘het (meerjarige)financiële perspectief van onze gemeente sterk onder druk staat’ en dat dit (oa) wordt veroorzaakt door ontwikkelingen binnen het sociaal domein (oa WMO).

Natuurlijk willen wij als college graag aan de slag met onze plannen en ambities. Het is voor ons zeker een teleurstelling om vanavond (Dinsdag 29 januari 2019) niet met u in gesprek te gaan, en een besluit te nemen, over de begrotingswijziging. Wij hechten echter ook zeer aan transparantie en een financieel gezond beleid. (…) Daarbij is het voor ons niet passend, met de wetenschap van nu, om vanavond (Dinsdag 29 januari 2019) een besluit te laten nemen over de begrotingswijziging 2019“, aldus het college.

Zie ook het eerdere artikel over het collegeprogramma 2018 – 2022: Gemeente wil minimaal 750 nieuwe woningen bouwen in Barendrecht: “Jonge volwassenen aan betaalbare woning helpen”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »