Gemeente wil minimaal 750 nieuwe woningen bouwen in Barendrecht: "Jonge volwassenen aan betaalbare woning helpen"

BARENDRECHT – Het college van B&W van de gemeente Barendrecht heeft gisteren (Donderdag 29 november 2018) het collegeprogramma 2018 – 2022 gepresenteerd, met de titel: Barendrecht Toekomstbestendig! “Het college beschrijft in het collegeprogramma hoe het, samen met de Barendrechters, in de komende vier jaar werkt aan een toekomstbestendig Barendrecht, met oog voor iedereen die in Barendrecht woont.

Uit de gesprekken met Barendrechters tijdens het opstellen van het collegeprogramma concludeert het college dat Barendrechters vinden dat het goed wonen, werken en leven is in Barendrecht en dat wil het college voor de toekomst zo houden. Het college kiest er daarom voor om te bouwen aan een duurzaam Barendrecht, samen met alle Barendrechters. Het college gaat akkoorden sluiten met partners die willen bijdragen aan doelen op het gebied van sport, klimaat, wonen, innovatie, het realiseren van een aantrekkelijk en groen centrum en het voorkomen van eenzaamheid.

Woningen

In deze bestuursperiode gaat het college minimaal 750 woningen bouwen en de verdere doorstroming van woningen stimuleren: “De woningmarkt in Barendrecht zit behoorlijk op slot. Doordat de vraag hoger is dan het aanbod worden koophuizen fors duurder, en starters met een gemiddeld inkomen vallen tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor sociale huur en te weinig voor een reguliere koopwoning. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om Barendrechtse jonge volwassenen aan een betaalbare woning te helpen.” Zo moet het gebied ten oosten van station Barendrecht een “aantrekkelijk gebied met woon-, werk- en verblijfsfuncties” worden.

Ook gaat het college aan de slag met de aantrekkelijkheid van een aantal gebieden in Barendrecht die bijdragen aan de leefbaarheid van de hele gemeente. Namelijk de wijk Carnisselande onder andere via het programma ‘Hart van Carnisselande’, het stationsgebied, het centrum en de Oude Dorpskern.

Programma

Het college gaat verder aan de slag met onder andere:

  • Uitbreiding van cameratoezicht in Barendrecht
  • Tweede Veiligheidspost in het centrum van Barendrecht
  • Ieder jaar een veiligheidsdag
  • Meer vuurwerkvrije zones.
  • Betere OV-verbinding tussen Oost- en West-Barendrecht (ook voor minder mobiele doelgroepen)
  • Er komt een Krajicek playground;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gaatkensplas
  • We gaan een innovatieprijs uitreiken voor het meest duurzame initiatief in Barendrecht;
  • Het college gaat lokale initiatieven op het gebied van cultuur stimuleren, vooral samenwerking van initiatieven gericht op het zelfstandig kunnen voortbestaan;
  • In 2021 is er een nieuw Trefpunt.

College van B&W: “In Barendrecht zorgen we voor elkaar en de gemeente doet daar aan mee. Voor onze kinderen, ouderen, mantelzorgers, professionals. We moeten zorgen dat we elkaar weten te vinden en elkaar helpen waar nodig. Borgstede moet een betaalbare ouderenvriendelijke groene woonomgeving gaan bieden voor senioren die behoefte hebben aan zorg. Een toekomstbestendige gemeente is ook een duurzame gemeente. De gemeente gaat in de komende jaren zorgen dat álle gemeentelijke gebouwen die daarvoor geschikt zijn voorzien zijn van zonnepanelen. Er komen stimuleringsmaatregelen voor verduurzamen.

Het volledige collegeprogramma is hier te vinden barendrecht.nl/collegeprogrammaBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »