Vuurwerk Barendrecht 2016-2017

BARENDRECHT – Barendrecht krijgt er tijdens de komende jaarwisseling een nieuwe vuurwerkvrije zone bij, zo maakte burgemeester van Belzen vanavond (Dinsdag 20 november 2018) bekend. Het gebied rond zorgcentrum Borgstede wordt door de burgemeester tot vuurwerkvrije zone gemaakt. De handhaving hiervan is de taak van politie en BOA’s van de gemeente.

In de afgelopen jaren was alleen het gebied van winkelcentrum Carnisse Veste en het Middeldijkerplein (en Elf Ranken) een vuurwerkvrije zone. De burgemeester deelde deze informatie vanavond (Dinsdag 20 november 2018) tijdens een gemeenteraadsvergadering. De SGP/CU fractie had tijdens het vragenkwartiertje van deze vergadering vragen gesteld over de mogelijkheden tot uitbreiding van de vuurwerkvrije zones.

Uitbreiding vuurwerkvrije zones

De fractie van SGP/Christen Unie is door bewoners van zorginstellingen en seniorencomplexen benaderd met de vraag welke maatregelen er dit jaar worden genomen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. SGP/CU raadslid Martijn van Meppelen Scheppink: “Vuurwerkoverlast is ongewenst, zeker rondom zorginstellingen en seniorencomplexen. De fractie van SGP/ChristenUnie is zeker voorstander van uitbreiding van het aantal vuurwerkvrij zones in Barendrecht. Met name rond zorginstellingen en seniorencomplexen waar door de veelal kwetsbare bewoners veel hinder en overlast als gevolg van vuurwerk wordt ervaren. We zouden graag zien dat na de jaarwisseling een evaluatie van het vuurwerkbeleid in Barendrecht op de agenda van de gemeenteraad komt en we met elkaar nadenken over verdere mogelijkheden en maatregelen om overlast als gevolg van vuurwerk tegen te gaan.

Burgemeester van Belzen gaf daarop aan bereid te zijn om na de jaarwisseling te kijken naar wat er mogelijk is, maar benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen het aantal vuurwerkvrije zones en de mogelijkheid tot handhaving. “Als je het niet kunt handhaven, heeft het ook geen zin. (…) Het is altijd zoeken naar een evenwicht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »