Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT – Echt voor Barendrecht wil in de gemeenteraad de voorrangsstatus van statushouders voor sociale huurwoningen ter discussie stellen. In Barendrecht hebben statushouders, net als in veel gemeenten in Nederland, nu voorrang om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Vroeger was dat wettelijk verplicht, maar inmiddels hebben gemeenten keuzevrijheid.

Raadslid Jonathan Vrijman (EVB) bracht deze ‘urgentiestatus’ eerder al ter sprake in een commissievergadering op 11 september jl. Hier peilde Vrijman de mening van de coalitiepartijen.  Om een weloverwogen standpunt in te kunnen nemen, zegde wethouder Bults (D66) de commissie een brief toe, met daarin een beschouwing. Omdat deze brief er nog steeds niet is en Vrijman vaart in de discussie wil houden heeft hij vervolgvragen gesteld aan het college van B&W.

Discussie

Vrijman: “In de nasleep van de vluchtelingencrisis in 2015 ving Barendrecht in korte tijd veel vluchtelingen op. Die periode en problematiek ligt inmiddels achter ons. We willen vooruitkijken“.  Hij wijst erop dat een aantal gemeenten de urgentiestatus inmiddels hebben laten vervallen, zoals Alkmaar. Vrijman ziet daarin ook kansen: “Het schrappen van de voorrangssituatie voor statushouders, leidt tot meer kans op een sociale huurwoning voor Barendrechtse jongeren, een belangrijk verkiezingspunt van EVB.“.

Vrijman stelt dat de wachttijd voor hen momenteel soms wel 5-6 jaar is. Hij wijst bovendien op een aantal volgens EVB succesvolle wooninitiatieven die sindsdien tot stand kwamen buiten de sociale huursector om. Zoals aan de Talmaweg (Villex) en nabij het NS Station (Spring! Housing).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »