Plan opvang vluchtelingen aan de Talmaweg blijkt nog niet definitief

BARENDRECHT – Eerder dit jaar informeerde de gemeente over de lopende onderhandeling over de aankoop van het Yuliusgebouw aan de Talmaweg 107. Inmiddels is duidelijk dat Yulius haar pand aan leegstandsbeheerder Villex verkoopt. Villex vraagt nu een tijdelijke ontheffing bij de gemeente aan om het pand kamergewijs te kunnen verhuren. Het pand biedt straks woonruimte voor 6 Barendrechters en 5 vergunninghouders.

Deze plannen zijn op 21 april door Villex, de gemeente, Vluchtelingenwerk en vertegenwoordigers van het (Barendrechtse) Platform opvang vergunninghouders/vluchtelingen, tijdens een informatieavond toegelicht aan direct omwonenden.

Woontruimte

In Barendrecht is vraag naar woonruimte voor starters en vergunninghouders. Gemeente: “Wij hebben ondanks een aantal geslaagde huisvestingsprojecten nog steeds een deel van onze taakstelling met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders niet uitgevoerd. De landelijke taakstelling, waarmee iedere gemeente haar aandeel levert in de huisvesting van vergunninghouders, lijkt niet verder toe te nemen. Om de druk op sociale huurwoningen echter niet te ver te laten oplopen, blijven eerder bekendgemaakte aanvullende huisvestingslocaties zoals de locatie Talmaweg 107 nodig.”

Hoe verder?

Villex vraagt voor de huisvestingsplannen een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aan voor maximaal vijf jaar. De gemeente beoordeelt deze aanvraag op de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden voor huisvesting van vergunninghouders. En uiteraard ook op zaken als veiligheid, bouwkundige zaken en een goed beheerplan met toezicht. Naar verwachting komt dit plan eind oktober 2016 ter inzage.

U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Talmaweg 107 van de gemeente Barendrecht door u aan te melden bij Evy Anakotta via e.anakotta [@] bar-organisatie.nl.

Toekomstplannen

Zodra Villex een definitief gemeentelijk akkoord krijgt op de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan de Talmaweg 107 verbouwd worden. Ook gebruikt Villex de komende tijd om verdere toekomstplannen uit te werken en te bespreken met omwonenden.

Stel uw vragen aan de juiste persoon

Heeft u vragen over de huisvesting van vergunninghouders aan de Talmaweg 107? Stel uw vragen dan meteen aan de juiste personen.

  • Villex geeft graag antwoord op de vragen over de huisvesting aan de Talmaweg 107. U kunt Villex bereiken via info@villex.nl of bellen met 0180-532000.
  • Stichting Vluchtelingenwerk kan u meer vertellen over de opvang en begeleiding van vergunninghouders. U kunt hen bereiken via barendrecht@vluchtelingenwerk.nl of 0180-396085.
  • De gemeente kan tijdens de periode van inzage de plannen en de voorgenomen tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan verder toelichten. (14 0180)


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »