Rekenkamer: Niet reageren BAR bestuur belemmert in hoge mate discussie over BAR organisatie

BARENDRECHT – Begin december 2015 presenteerde de Rekenkamer een zeer kritisch rapport over de samenwerking tussen de BAR gemeenten. Voor veel van de 7 doelstellingen geldt dat ze nog niet zijn gehaald, er geen verbetering zichtbaar is en/of de verwachting is dat het niet beter zal worden.

De Rekenkamer gaf toentertijd aan dat de BAR organisatie onrechtmatig heeft gehandeld door niet te reageren op het rapport. Het college van Barendrecht gaf na de perspresentatie aan dat ze dit aan de orde zouden stellen binnen het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie, maar in plaats van met een reactie te komen is er gezocht naar juridische argumentatie om dit alsnog niet te doen. Ook wil de BAR organisatie nu dat de Rekenkamer het rapport op het punt van ‘onrechtmatig handelen’ rectificeert.

Rectificatie

De gemeenteraad van Barendrecht is gisteren (Donderdag 7 januari 2016) geïnformeerd door het college over het standpunt van de BAR organisatie met betrekking tot het niet reageren. Er is afgelopen tijd een advocatenkantoor bij betrokken en die stellen dat reageren niet verplicht is. “(…) komt tot de conclusie dat er geen grond is voor de opvatting dat het dagelijks bestuur onrechtmatig zou hebben gehandeld door geen inhoudelijke reactie te geven op de aanbeveling van de Rekenkamer“, zo valt te lezen in de brief aan de gemeenteraad.

Belemmering discussie

Op 18 januari presenteert de Rekenkamer het rapport in de oriënterende commissie Planning & Control van Barendrecht. Doordat het dagelijks bestuur van de BAR organisatie ook in tweede instantie niet heeft gereageerd stelt de Rekenkamer dat ze hiermee de inhoudelijke discussie over de BAR samenwerking in hoge mate belemmeren. De Rekenkamer blijft erbij dat het niet reageren niet in lijn is “met zowel de letter als de geest van de verordening“. Het punt zal niet worden gerectificeerd.

“Moreel-bestuurlijke verplichting”

Directeur P. Hostra van de Rekenkamer Barendrecht: “Belangrijker echter dan de vraag of er een juridische verplichting voor een reactie is, is dat er ook een zekere moreel-bestuurlijke verplichting voor het bestuur bestaat om te reageren op het rapport van de rekenkamer. Een bestuurlijke reactie van het dagelijks bestuur op de aanbevelingen van de rekenkamer vervult immers een belangrijke functie in de politieke en inhoudelijke discussie die over het Rekenkamerrapport gevoerd zal worden.

Hij vervolgt in de brief aan de BAR organisatie: “Nu het dagelijks bestuur – ook in tweede instantie – niet wil reageren op aan haar geadresseerde conclusies en aanbevelingen, wordt een evenwichtige discussie binnen de gemeenteraden van de aangesloten gemeente over het functioneren en presenteren van de BAR organisatie, in hoge mate belemmerd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »